Navigace

Obsah

 
Výstupy klíčových aktivit

Rozvoj a aktualizace MAP

Organizační struktura MAP

splněno

Identifikace dotčené veřejnosti – seznam relevantních aktérů

splněno

Komunikační plán

splněno

Analytická část MAP

splněno
Vize do roku 2025  splněno

Dohody o prioritách

splněno

Strategická část MAP (2.67 MB)

splněno
Strategický rámec MAP III do roku 2025 splněno
Akční plány splněno

Finální Místní akční plán

splněno

Evaluace a monitoring MAP

Plán a harmonogram evaluací splněno

Evaluační zprávy

splněno

Nezařazené

Metodické listy Regionální identita  splněno
Infolisty o průběhu projektu MAP III splněno
Síť místních lídrů Polytechnika splněno
Síť místních lídrů Čtenářská gramotnost splněno
Síť místních lídrů Matematická gramotnost splněno
Síť místních lídrů Regionální identita splněno
Přehled specializovaných organizací a služeb určený pro potřeby školství  splněno
Přehled logopedů splněno
Přehled logopedů interaktivní splněno
Seznam organizací vhodných pro exkurzi školní třídy se zaměřením na polytechniku splněno
Kde hledat vhodné knihy pro děti, žáky i rodiče interaktivní splněno
Lukáš a Jana pátrají na Chodsku průvodce úrovně ČG splněno
Lukáš a Jana pátrají na Chodsku metodika k průvodci úrovně ČG splněno
Lukáš a Jana pátrají na Chodsku hodnotící tabulky k průvodci úrovně ČG splněno

Publicita

Domažlický zpravodaj  splněno
Letáky MAP III splněno
Rozhled splněno
Zpravodaj města Horšovský Týn splněno
Kdyňsko splněno

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

Jedná se o finální výstup projektu MAP III, na němž aktivně spolupracovalo všech 54 základních, mateřských a základních uměleckých škol z Domažlicka a Horšovskotýnska.  Vytvořily tak společnou vizi vzdělávání v území, identifikovaly zásadní problémy, které školy tíží, a zároveň nabídly řešení v podobě konkrétních aktivit a projektových záměrů. 

 

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat
do 20. října 2023 na adresu map.masceskyles@email.cz

 


 

Akční plány na rok 2024 a 2025

Akční plány na rok 2024 a 2025 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn obsahují obecné cíle uvedené ve Strategickém rámci MAP III, které blíže rozpracovávají do konkrétních aktivit a kroků vedoucích k jejich reálnému naplnění. Velmi zásadní je zda provázanost na navazující projekt MAP IV - aktivity spolupráce, které jsou v plánech zahrnuty, budou moci být následně z projektu MAP IV i financovány.

 

 Připomínky k dokumentům bylo možné zasílat do 16. 6. 2023 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


 

Návrh neinvestičních aktivit k cílům Strategického rámce MAP III do roku 2025

Dokument shrnuje jednotlivé prioritní problémové oblasti, jejich cíle a následně se věnuje rozpracování aktivit spolupráce a aktivit škol, jejichž realizace povede k naplnění stanovených cílů.

 

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do 24. 3. 2023 na adresu map.masceskyles@email.cz

 


 

Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III

Analytická část je jedním z hlavních výstupů projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ve SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn (MAP III). Jedná se o součást finálního dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. Jeho základem je struktura školství v území, popisy potřeb jednotlivých školských zařízení, vymezení problémových oblastí, jejich možné příčiny a návrhy konkrétních kroků k řešení.

 

 Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do 9. 12. 2022 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


 

Akční plán na rok 2023

Akční plán na rok 2023 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn obsahuje obecné cíle uvedené ve Strategickém rámci MAP III, které blíže rozpracovává do konkrétních aktivit a kroků vedoucích k jejich reálnému naplnění.

 

 Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do 9. 12. 2022 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


 

Cíle k jednotlivým prioritám vzdělávání ve Strategickém rámci MAP III, platném od 1. 1. 2023

Ke každé schválené prioritě Strategického rámce MAP III byly stanoveny cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle v rámci aktualizace celého Strategického rámce zrevidovaly pracovní skupiny tak, aby jejich splnění bylo zvládnutelné kapacitami v území, reflektovalo stávající situaci ve vzdělávání a bylo splnitelné do roku 2025.

 

Připomínky ke stanoveným cílům bylo možné zasílat do 21. října 2022 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 

 

 

Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP

Návrh priorit rozvoje vzdělávání obsahuje celkem 12 priorit pro území MAP. U každé priority je uveden popis vazeb na existující strategické záměry a dokumenty. Všechny uvedené priority byly projednány pracovními skupinami projektu a jsou plně v souladu s existujícími strategiemi. 

 

Připomínky k nastaveným prioritám bylo možné zasílat do 21. října 2022 na adresu map.masceskyles@email.cz

 


 

Podklady pro Analytickou část MAP III

 

Dokument Analýza existujících strategických záměrů obsahuje strategické záměry a dokumenty v rámci České republiky, které mají souvislost s oblastí vzdělávání, a to jednak na národní úrovni, krajské úrovni či úrovni místní. Rovněž specifikuje, jakým způsobem budou dané informace využity v rámci dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

Dokument Informace o stávajícím stavu gramotností a inkluzivity obsahuje informace vycházejí z výsledků mezinárodních šetření PISA, TALIS a TIMSS a dále z tematických a výročních zpráv České školní inspekce.

 

Připomínky k oběma dokumentům bylo možné zasílat 15. července 2022 na adresu  map.masceskyles@email.cz