Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu každého žáka

 

Tato pracovní skupina je v projektu vytvořena z důvodu prohloubení podpory tematické oblasti polytechnického vzdělávání. Nedílnou součástí její práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Pracovní skupina se  zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny.  Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Mgr. Dagmar Hanzalová

ředitelka školy, ZŠ a MŠ Blížejov

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Ing. Václav Kybic

CompAct IT, s.r.o., odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Bc. Radka Zůnová

ředitelka školy, MŠ Zahořany

Petra Drahoňovská

rodič

Ing. Eva Pavleová

pracovník s dětmi, DDM Domino

Marta Kohoutová

pedagog, MŠ Luženice

Mgr., Ing. Kamila Bendová

ředitelka, DDM Domino

Radka Vaňková

pedagog, MŠ Kdyně Markova

Ing. Lucie Cihlářová

rodič, OS Koráb

Mgr. Gabriela Milsimerová

pedagog, ZŠ Komenského 17, Domažlice

Božena Burdová

ředitelka školy, MŠ Mezholezy

Andrea Gotstein

rodič

Jan Koutník

veřejnost

Ing. Simona Šimková

rodič

Petra Lorencová

asistent pedagoga

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 

Seznam místních lídrů

Mgr. Dagmar Hanzalová

ředitelka ZŠ a MŠ Blížejov, učitelka polytechnických předmětů

Lucie Khasová

učitelka v MŠ Koloveč, vedoucí výtvarného kroužku, s dětmi se pravidelně účastní mezinárodních eTwinningových projektů

Mgr. Miloslav Khas

učitel na ZŠ Staňkov, metodik ICT, společně s žáky sbírá zkušenosti v mezinárodních eTwinnigových projektech, aktivní člen Google Edu Group „Učte s námi“, vedoucí DigiCentra v Plzni

Ing. Eva Pavleová

vyučující polytechnických kroužků - Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Mgr. Gabriela Milsimerová 

učitelka ZŠ Domažlice Komenského 17, členka přírodovědného kabinetu, vedoucí chemického a chovatelského kroužku a kroužku mladý záchranář

 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

24. května 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

srpen 2022

distanční forma

--- --- Zápis

26. září 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis

28. listopadu 2022

MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

22. února 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

10. května 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

20. září 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

         

 

 

 

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • závěrečná evaluační zpráva MAP II a návrhy zlepšení,
 • plán a harmonogram evaluace,
 • analýza existujících strategických záměrů,
 • informace  o stávajícím stavu ČG, MG, ICT a inkluze v území,
 • vymezení prioritních a problémových oblastí do roku 2025,
 • aktualizace VIZE do roku 2025
2. jednání
 • průběžné vyhodnocení plnění Akčního plánu (MAP II),
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti,
 • návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP,
 • novinky v Šablonách OP JAK
3. jednání
 • SWOT-3 analýzy prioritních problémových oblastí,
 • identifikace příčin a návrhy řešení prioritních problémových oblastí,
 • cíle priorit do SR MAP III od 1. 1. 2023
4. jednání
 • finální Analytická část,
 • Akční plán na rok 2023,
 • Evaluační zpráva MAP I,
 • informace k Dohodě o prioritách,
 • identifikace místních lídrů
5. jednání
 • Návrh neinvestičních aktivit,
 • identifikace místních lídrů,
 • evaluační šetření k Evaluační zprávě MAP II
6. jednání
 • finální Strategická část,
 • Akční plán na rok 2024 a 2025,
 • Evaluační zpráva MAP II
7. jednání
 • finální MAP III,
 • Evaluační zpráva MAP III,
 • Závěrečná evaluační zpráva