Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Mgr. Jana Volfíková

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Bc. Zlata Jahnová

ředitelka školy, MŠ Luženice

Stanislava Koutníková

veřejnost

Ing. Václav Kybic

odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Mgr., Ing. Kamila Bendová

ředitelka, DDM Domino Domažlice

Mgr. Jana Pluhařová

pedagog, lektor, mentor, ZŠ Staňkov

Ing. Lucie Cihlářová

rodič, OS Koráb

Ing. Simona Šimková

rodič

Mgr. Helena Ševčíková

pedagog, ZŠ Kout na Šumavě

Mgr. Ivana Kadlecová

pedagog, ZŠ Kout na Šumavě

Mgr. Ing. Nina Picková

pedagog, ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou

Věra Čechová

pedagog, ZŠ a MŠ Postřekov

Tereza Rážová

pedagog, MŠ Kdyně Markova

Petra Lorencová

asistent pedagoga

Radka Zůnová

pedagog, MŠ Zahořany

Mgr. Tereza Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Šárka Šlajsová

pedagog, ZŠ Kdyně

Mgr. Lenka Šimůnková

pedagog, práce s dětmi se SVP, ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Mgr. Alena Zítková

pedagog, ZŠ Poběžovice

Jitka Pluháčková

pedagog, ZUŠ Staňkov

Andrea Gotstein

rodič

Taťána Biben

rodič

Ing. Jana Strnadová

rodič

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 

Seznam místních lídrů

Mgr. Jana Pluhařová

ACC (ICF), učitelka na ZŠ Staňkov, kouč, mentor, lektorka, členka krajského metodického kabinetu

Jitka Pluháčková

vedoucí literárně dramatického oboru ZUŠ Staňkov, organizátorka okresních a krajských kol v recitaci "Dětská scéna"

BcA. Dana Žáková

vedoucí a učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ J. Jindřicha Domažlice a ZUŠ Kdyně, lektor

Mgr. Alena Zítková

učitelka na ZŠ Poběžovice, členka krajského metodického kabinetu, školní metodik prevence, koordinátorka pro žáky se SVP, koordinátorka školního poradenského pracoviště

Mgr. Lenka Pekárová

ředitelka MŠ Poběžovice, předsedkyně krajského metodického kabinetu

Mgr. Šárka Šlajsová

učitelka na ZŠ Kdyně, členka oblastního metodického kabinetu, vedoucí kroužku Malý záchranář

 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

26. května 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

srpen 2022

distanční forma --- --- Zápis

22. září 2022

MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

24. listopadu 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

16. února 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

17. května 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

         

 

 

 

 

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

  • závěrečná evaluační zpráva MAP II a návrhy zlepšení,
  • pán a harmonogram evaluace,
  • analýza existujících strategických záměrů,
  • informace  o stávajícím stavu ČG, MG, ICT a inkluze v území,
  • vymezení prioritních a problémových oblastí do roku 2025,
  • aktualizace VIZE do roku 2025
2. jednání
  • průběžné vyhodnocení plnění Akčního plánu (MAP II),
  • informace o potřebách investic a jejich připravenosti,
  • návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP,
  • novinky v Šablonách OP JAK