Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro financování

 

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Vlastimil Hálek

odborník na IROP, OS Koráb

Bc. Zlata Jahnová

ředitelka školy, MŠ Luženice

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D.

starosta městyse, Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka školy, ZUŠ Staňkov

Ing. Hana Vaňková

Úsek školství a kultury, MÚ Domažlice

Bc. Jana Sedláčková

úřednice, Černíkov

Mgr. Lenka Pekárová

ředitelka školy, MŠ Poběžovice

Mgr. Ivan Rybár

ředitel školy, ZŠ Komenského, Domažlice

Helena Moudrá

ředitelka školy, MŠ Koloveč

Bc. Ivana Kreslová

ředitelka školy, MŠ Kdyně Markova

Ing. Jana Strnadová účetní, JFSPED s.r.o.

Bc. Radka Zůnová

ředitelka školy, MŠ Zahořany

Mgr. Jitka Suchá

ředitelka školy, ZŠ Staňkov

Zájemci o členství v pracovní skupině pro financování se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

23. května 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

srpen 2022

distanční forma

--- --- Zápis

19. září 2022

MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

21. listopadu 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

20. února 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

22. května 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

18. září 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

         

 

 

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • závěrečná evaluační zpráva MAP II a návrhy zlepšení,  
 • novinky v dotacích a šablonách,
 • plán a harmonogram evaluace
 • analýza existujících strategických záměrů,
 • vymezení prioritních a problémových oblastí do roku 2025,
 • aktualizace VIZE do roku 2025

2. jednání

 • průběžné vyhodnocení plnění Akčního plánu (MAP II),
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti,
 • návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP,
 • novinky v Šablonách OP JAK
3. jednání
 • SWOT-3 analýzy prioritních problémových oblastí,
 • identifikace příčin a návrhy řešení prioritních problémových oblastí,
 • cíle priorit do SR MAP III od 1. 1. 2023,
 • informace k 7. výzvě IROP - Mateřské školy –SC 4.1 (PR),
 • novinky v Šablonách OP JAK
4. jednání
 • finální Analytická část,
 • Akční plán na rok 2023,
 • Evaluační zpráva MAP I,
 • informace k Dohodě o prioritách,
 • informace k výzvám a dotačním programům
5. jednání
 • Návrh neinvestičních aktivit,
 • evaluační šetření k Evaluační zprávě MAP II,
 • informace o největších investicích v území,
 • informace k výzvám a dotačním programům
6. jednání
 • finální Strategická část,
 • Akční plán na rok 2024 a 2025,
 • Evaluační zpráva MAP II,
 • informace k výzvě IROP a v podprogramu PRV
7. jednání
 • finální MAP III,
 • Evaluační zpráva MAP III,
 • Závěrečná evaluační zpráva,
 • informace k aktuálním dotačním výzvám