Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Mgr. Hana Bušková

pedagog, ZŠ Kdyně

Mgr. Michaela Patková

pedagog, ZŠ Kdyně

Mgr. Martin Anderle

pedagog, práce s dětmi se SVP, ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Ing. Simona Šimková

rodič

Ing. Václav Kybic

CompAct IT, s.r.o., odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Tereza Rážová

pedagog, MŠ Kdyně Markova

Mgr. Dagmar Bauerová

veřejnost

Petra Lorencová

asistent pedagoga

Bc. Radka Zůnová

ředitelka školy, MŠ Zahořany

Ing. Lucie Cihlářová

rodič, OS Koráb

Mgr. Karolína Olejníková

pracovník poradenského zařízení, Člověk v tísni

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Jana Pluhařová

lektor, mentor, ředitelka MŠ a ZŠ Osvračín

Stanislava Koutníková

veřejnost

Andrea Gotstein

rodič

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 

Seznam místních lídrů

Mgr. Jana Pluhařová

ACC (ICF), ředitelka MŠ a ZŠ Osvračín, kouč, mentor, lektorka a učitelka Hejného matematiky, členka krajského metodického kabinetu

Mgr. Erika Benediktová

učitelka na MŠ Hostouň, předsedkyně spolku Montessori Poběžovice z. s., lektorka Montessori aktivit, speciální pedagog

 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

26. května 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

srpen 2022 distanční forma --- --- Zápis

22. září 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis

24. listopadu 2022

MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

16. února 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

17. května 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

21. září 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

 

 

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • závěrečná evaluační zpráva MAP II a návrhy zlepšení,
 • plán a harmonogram evaluace,
 • analýza existujících strategických záměrů,
 • informace  o stávajícím stavu ČG, MG, ICT a inkluze v území,
 • vymezení prioritních a problémových oblastí do roku 2025,
 • aktualizace VIZE do roku 2025
2. jednání
 • průběžné vyhodnocení plnění Akčního plánu (MAP II),
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti,
 • návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP,
 • novinky v Šablonách OP JAK
3. jednání
 • SWOT-3 analýzy prioritních problémových oblastí,
 • identifikace příčin a návrhy řešení prioritních problémových oblastí,
 • cíle priorit do SR MAP III od 1. 1. 2023
4. jednání
 • finální Analytická část,
 • Akční plán na rok 2023,
 • Evaluační zpráva MAP I,
 • informace k Dohodě o prioritách,
 • identifikace místních lídrů
5. jednání
 • Návrh neinvestičních aktivit,
 • evaluační šetření k Evaluační zprávě MAP II,
 • identifikace místních lídrů
6. jednání
 • finální Strategická část,
 • Akční plán na rok 2024 a 2025,
 • Evaluační zpráva MAP II
7. jednání
 • finální MAP III,
 • Evaluační zpráva MAP III,
 • Závěrečná evaluační zpráva