Navigace

Obsah

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Ř

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména Analytickou část, Strategický rámec MAP, finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání, jednotlivé Akční plány, evaluační zprávy.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV  a Jednací řád ŘV,  volí svého předsedu a  místopředsedu.

 


 

Členové řídícího výboru

 

 

JMÉNO ZÁSTUPCE

FUNKCE

Zástupci ORP

Ing. Josef Holeček

(předseda řídícího výboru)

starosta města Horšovský Týn

Ing. Pavel Faschingbauer

(místopředseda řídícího výboru)

zastupitel města Domažlice

Zástupce RT MAP

Jana Paidarová

odborný řešitel RT MAP

Zástupce KAP

Mgr. Petr Duda

hlavní manažer Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání PK

Zástupci zřizovatelů škol

Bc. Ondřej Cibulka

místostarosta obce Postřekov

Martin Kopecký

starosta města Poběžovice

Bc. František Čipera

radní pro školství a kulturu  městyse Klenčí pod Čerchovem

Ing. Dagmar Murínová

vedoucí kanceláře starosty MÚ Domažlice

Zástupci vedení škol - MŠ

Helena Moudrá

ředitelka MŠ Koloveč

Božena Burdová

ředitelka MŠ Mezholezy

Mgr. Lenka Pekárová

ředitelka MŠ Poběžovice

Zástupci vedení škol - ZŠ

Mgr. Ivan Rybár

ředitel ZŠ Domažlice

Mgr. Jitka Suchá

ředitelka ZŠ Staňkov

Ing. Petr Lehner

ředitel ZŠ Poběžovice

Mgr. Dagmar Hanzalová

ředitelka ZŠ a MŠ Blížejov

Mgr. et Bc. Pavel Kopta

ředitel ZŠ Kdyně

Mgr. Milada Mazancová

ředitelka ZŠ Kout na Šumavě

Učitelé - ZŠ a MŠ

Mgr. Anna Čiperová

učitelka ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Zástupce školních družin

Jitka Jaklová

vychovatelka, Kout na Šumavě

Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání

Mgr., Ing. Kamila Bendová

ředitelka DDM Domino Domažlice

Zástupci základních uměleckých škol

Josef Kuneš

ředitel ZUŠ Domažlice

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka ZUŠ Staňkov

Zástupce obcí, které nezřizují školu

Vojtěch Jírovec

starosta obce Spáňov

Zástupce Centra projektu podpory SRP (NIDV)

Mgr. Radka Štruncová

konzultantka akčního plánování, NPI ČR

Zástupce rodičů

Ing. Olga Pulchartová

rodič, Osvračín

Zástupce MAS působících na území MAP - MAS Pošumaví

Ing. Vladislav Vilímec

 zástupce MAS Pošumaví, člen výkonné rady

 

Jednání Řídícího výboru

 

26. dubna 2022 

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

16. června 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

25. října 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

prosinec 2022

distanční forma

---

---

Zápis

20. června 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

24. října 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis