Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

Obsahem pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navržené aktivity v akčním plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Mgr. et Bc. Pavel Kopta

ředitel školy, ZŠ Kdyně

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Eliška Ferková

rodič

Mgr. Marie Pittnerová

pedagog, ZŠ Poběžovice

Petra Lorencová

asistent pedagoga

Radka Zůnová

učitelka, MŠ Zahořany

Mgr. Dagmar Bauerová

veřejnost

Mgr. Jana Volfíková

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Václava Forstová

speciální pedagog, vedoucí pracoviště PPP Domažlice

Mgr. Tereza Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Veronika Machálková

pedagog, ZŠ Komenského 17, Domažlice

Ing. Hana Vaňková

úsek školství a kultury, MÚ Domažlice

Mgr. Milada Mazancová

ředitelka školy, ZŠ Kout na Šumavě

Andrea Gotstein

rodič

Bc. Ivana Kreslová

ředitelka školy, MŠ Kdyně Markova

Jan Koutník

veřejnost

Ing. Simona Šimková

rodič

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rovné příležitosti se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

24. května 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

srpen 2022

distanční forma --- --- Zápis

20. září 2022

MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
28. listopadu 2022 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

 

 

 

 

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • závěrečná evaluační zpráva MAP II a návrhy zlepšení,
 • plán a harmonogram evaluace,
 • analýza existujících strategických záměrů,
 • informace  o stávajícím stavu ČG, MG, ICT a inkluze v území,
 • vymezení prioritních a problémových oblastí do roku 2025,
 • aktualizace VIZE do roku 2025
2. jednání
 • průběžné vyhodnocení plnění Akčního plánu (MAP II),
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti,
 • návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP,
 • novinky v Šablonách OP JAK
 • popis současného stavu nastavení RP ve školách