Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

Obsahem pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navržené aktivity v akčním plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Mgr. et Bc. Pavel Kopta

ředitel školy, ZŠ Kdyně

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Eliška Ferková

rodič

Mgr. Marie Pittnerová

pedagog, ZŠ Poběžovice

Petra Lorencová

asistent pedagoga

Radka Zůnová

učitelka, MŠ Zahořany

Mgr. Dagmar Bauerová

veřejnost

Mgr. Jana Volfíková

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Václava Forstová

speciální pedagog, vedoucí pracoviště PPP Domažlice

Mgr. Tereza Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Veronika Machálková

pedagog, ZŠ Komenského 17, Domažlice

Ing. Hana Vaňková

úsek školství a kultury, MÚ Domažlice

Mgr. Milada Mazancová

ředitelka školy, ZŠ Kout na Šumavě

Andrea Gotstein

rodič

Bc. Ivana Kreslová

ředitelka školy, MŠ Kdyně Markova

Jan Koutník

veřejnost

Ing. Simona Šimková

rodič

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rovné příležitosti se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

24. května 2022

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

srpen 2022

distanční forma --- --- Zápis

20. září 2022

MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

28. listopadu 2022

MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

22. února 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

10. května 2023

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

 

 

 

 

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • závěrečná evaluační zpráva MAP II a návrhy zlepšení,
 • plán a harmonogram evaluace,
 • analýza existujících strategických záměrů,
 • informace  o stávajícím stavu ČG, MG, ICT a inkluze v území,
 • vymezení prioritních a problémových oblastí do roku 2025,
 • aktualizace VIZE do roku 2025
2. jednání
 • průběžné vyhodnocení plnění Akčního plánu (MAP II),
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti,
 • návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP,
 • novinky v Šablonách OP JAK
 • popis současného stavu nastavení RP ve školách