Navigace

Obsah

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA ANEB

JAK OBOHATIT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŽÁKŮ O PRAKTICKÉ AKTIVITY

Projekt Místní akční plán vdělávání pro ORP Domažlice Vás zve na seminář, na kterém se dozvíte, jak je možné využít školní zahrady pro pěstování ovoce a zeleniny či jak získat dovednosti pro přípravu zdravých jídel v rámci školní výuky.

 

Kdy: úterý 30. května 2017 od 11.00 hod.

Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské nám. 75, Domažlice

 


 

ZÁKLADY HEJNÉHO METODY

NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Horšovský Týn Vás zve na seminář pro zájemce o netradiční a alternativní způsob výuky matematiky.

 

Kdy: středa 31. května 2017 od 14,00 hod.

Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské nám. 75, Domažlice

 


 

POLYTECHNICKÝ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Projekt Místní akční plán vzděláváno pro ORP Domažlice Vás zve na workshop, který bude zahájen ukázkami prací s dětmi v interiéru i venku. V rámci sdílení dobré praxe bude prostor pro diskuzi o praktických i teoretických otázkách polytechnické výchovy dětí.

 

Workshop povede Helena Moudrá.

 

Kdy: pondělí 5. června 2017 od 9,00 hod.

Kde: Mateřská škola Těšovice, Těšovice 30

 


 

INKLUZE Z POHLEDU DÍTĚTE S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ

Projekt Místní akční pláv vzdělávání pro ORP Horšovský Týn Vás zve na seminář o tom, jak inkluzivní vzdělávání vnímají děti.

 

Kdy: středa 7. června 2017 od 13,30 hod.

Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské nám. 75, Domažlice

 


 

Projekt "Místní akční plán vzdělávání" je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

 


 

Místní akční plán vzdělávání   v ORP Domažlice

období realizace:

1. 4. 2016 - 30. 9. 2017

Místní akční plán vzdělávání   v ORP Horšovský Týn

období realizace:

1. 5. 2016 - 31. 8. 2017


 

Chcete se zapojit do zajímavé diskuze, navázat kontakty a spolupráci s odborníky na vzdělávání, moci ovlivnit výstupy Místního akčního plánu vzdělávání?

 

Staňte se členem 

 

pracovní skupiny v ORP Domažlice

 

nebo

 

pracovní skupiny v ORP Horšovský Týn

 


 

Realizátor projektu:

MAS Český les, z. s.