Navigace

Obsah

 

Výstupy klíčových aktivit

Rozvoj a aktualizace MAP

Organizační struktura MAP

splněno

Identifikace dotčené veřejnosti – seznam relevantních aktérů

splněno

Komunikační plán

splněno

Analýza existujících strategických záměrů

splněno

Agregovaný popis potřeb škol

splněno

Analytická část MAP

splněno
Vize splněno

Dohody o prioritách

splněno

Strategický rámec MAP II do roku 2023

splněno

Strategická část MAP

splněno

Roční akční plán na období 2017/2018

splněno
Akční plány splněno
Návrh neinvestičních aktivit k cílům Strategického rámce MAP II do roku 2023 splněno

Finální Místní akční plán

splněno

Podpora znalostních kapacit ŘV

splněno

Podpora znalostních kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání

splněno

Workshopy s rodiči

splněno
Logické rámce splněno
Logické rámce - únor 2021 splněno

Evaluace a monitoring MAP

Průběžné sebehodnotící zprávy

splněno

Závěrečná sebehodnotící zpráva

splněno

Seznam a popis evaluací

splněno

Evaluační zprávy

splněno

Implementace MAP

Inkluze – mýty a realita

splněno

Proč děti nerady čtou aneb jak na učení bez mučení

splněno

Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ

splněno
Setkání ředitelů školských zařízení 18. 9. 2018 splněno
Vývojové stupně zrání jedince 20. 9. 2018 splněno
Matematika v praxi aneb co neokusím, nemohu posoudit 27. 9. 2018 splněno
Literární produkce současných českých nakladatelství pro žáky ZŠ 1. 10. 2018 splněno
Hodnota v současné literatuře pro nejmenší čtenáře 1. 10. 2018 splněno
Využití ICT nástrojů v mateřské škole, aneb hrát si lze i jinak 6. 11. 2018 splněno
Zábavné tvoření dětí s rodiči aneb poznejme práci s hlínou 8. 11. 2018 splněno
Příběh jídla aneb propojování zásad zdravé výživy s praktickými aktivitami dětí a žáků 16. 1. 2019 splněno
Setkání ředitelů školských zařízení 22. 1. 2019 splněno
Školní šikanování 25. 2. 2019 splněno
Gravírování laserem v praxi základní a střední školy 28. 2. 2019 splněno
Jak uspořádat projektový den aneb propojení zásad zdravé výživy s praktickými aktivitami dětí a žáků 19. 3. 2019 splněno
Úvod do Montessori pedagogického systému 27. 3. 2019 splněno
Pojďme se inspirovat aneb inkluze u nás a jinde 30. 4. 2019 splněno
Rozvíjení čtenářské pregramotnosti v podmínkách mateřské školy 30. 4. 2019 splněno
Pasování prvňáčků na čtenáře 14. a 15. 5. 2019 splněno
Komunikace pedagogických pracovníků s rodiči dětí s SVP 20. 5. 2019 splněno
Den s policií 21. 5. 2019 splněno
Montessori matematika v mateřské škole 29. 5. 2019 splněno
Poznej svoji budoucí základní školu 5. 6. 2019 splněno
Exkurze na Střední průmyslovou školu Klatovy 10. 6. 2019 splněno
Hasiči sjíždí po tyči 17. 6. 2019 splněno
Hasiči sjíždí po tyči 27. 6. 2019 splněno
Jak na hodiny vaření anebo propojení zásad zdravé výživy s praktickými aktivitami dětí a žáků 10. 9. 2019 splněno
Usnadněte si ikluzivní vzdělávání pomůckami pro děti 26. 9. 2019 splněno
I ekologie může být zábava 3. 10. 2019 splněno
I ekologie může být zábava 23. 10. 2019 splněno
Profil na jednu stránku 24. 10. 2019 splněno
Zvládání agresivních dětí ve třídě 5. 11. 2019 splněno
Zvládání agresivních dětí ve třídě 5. 11. 2019 odpoledne splněno
I ekologie může být zábava 7. 11. 2019 splněno
Finanční gramotnost do škol 21. 11. 2019 splněno
Skutečně zdravá škola aneb propojení zásad zdravé výživy s praktickými aktivitami dětí a žáků 26. 11. 2019 splněno
Jak založit čtenářský klub aneb čtenářská dílna v praxi 28. 11. 2019 splněno
Holocaust na našem území aneb jak o něm mluvit s dětmi 2. 12. 2019 splněno
Učíme se venku 28. 1. 2020 splněno
Nebezpečí internetu a kybešikana 5. 2. 2020 splněno
Sociální sítě a kybergrooming 5. 2. 2020 splněno
Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen v hodinách češtiny 11. 2. 2020 splněno
Finanční gramotnost do škol 13. 2. 2020 splněno
Dílna plná nápadů pro rozvoj matematické gramotnosti 25. 2. 2020 splněno
Finanční gramotnost do škol 10. 3. 2020 splněno
Setkání ředitelů základních a mateřských škol na téma Šablony III 27. 5. 2020 splněno
Práce s dětmi s PASa dalšími speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách ZŠ a MŠ 10. 6. 2020 splněno
Montessori matematika v praxi mateřské školy 23. 9. 2020 splněno
Distanční vzdělávání ve školách - příprava na novelu školského zákona 1. 10. 2020  splněno
Probuzení zvídavosti na 1. stupni ZŠ aneb ve třídě i přes internet s kartami Imaglee 6. 10. 2020 splněno
Čtenářská gramotnost trochu jinak aneb ve třídě i přes internet s kartami Imaglee 6. 10. 2020 splněno
Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga ve vzdělávacím procesu 12. 11. 2020 splněno
Vánoční čtení na 1. stupni ZŠ 10. 12. 2020 splněno
Polytechnická výchova na 1. stupni ZŠ 11. 1. 2021 splněno
Školní zralost aneb jak pracovat s předškolákem 21. 1. 2021 splněno
Spolupráce s rodinami žáků se sociálním znevýhodněním 18. 2. 2021 splněno
Děti neklidné, zlobivé a zlé 22. 2. 2021 splněno
Logopedická chvilka v mateřské škole 25. 2. 2021 splněno
Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ 4. 3. 2021 splněno
Komiksem ke čtenářství 10. 3. 2021 splněno
Inspirujme se aneb jak to děláme ve školičce u skřítka Kořínka 31. 3. 2021 splněno
Zajímavé hodiny s využitím ICT 8. 4. 2021 splněno
Nadaný žák ve výuce základní školy 12. 5. 2021 splněno
Využití deskových her ve výuce na základní škole 19. 5. 2021 splněno
Čtenářská gramotnost napříč předměty na 2. stupni ZŠ 27. 5. 2021 splněno
Pokusníček srpen - říjen 2021 splněno
Naučme děti pracovat se dřevem 7. 10. 2021 splněno
Naučme děti pracovat se dřevem 8. 10. 2021 splněno
Setkání ředitelů školských zařízení s ČŠI 11. 11. 2021 splněno
ADHD ve třídě a školní družině 29. 11. 2021 splněno
Podpora slovní zásoby a rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí v MŠ 26. 1. 2022 splněno
Bezpečná komunikace školy s rodiči 24. 2. 2022 splněno
Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga ve vzdělávacím procesu 16. 3. 2022 splněno
Památky a turistické cíle aneb poznejme s dětmi region 17. 3. 2022 splněno
Setkání ředitelů školských zařízení 31. 3. 2022 splněno

Nezařazené

Popis současného stavu nastavení rovných příležitostí ve školách splněno
Monitoring navržených aktivit splněno
Síť místních lídrů splněno
Infolisty o průběhu realizace projektu MAP II splněno
Metodika polytechnického vzdělávání v MŠ splněno
Přehled specializovaných organizací a služeb splněno
Seznam organizací vhodných pro exkurzi školní třídy se zaměřením na polytechniku splněno
Metodické listy Regionální identita splněno

Publicita

úvodní letáček - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II splněno
Kdyňsko splněno
Domažlický deník splněno
Záznamy z živého vysílání ČRo Plzeň splněno
Domažlický zpravodaj splněno
Zpravodaj města Horšovský Týn splněno
Tisková beseda s novináři 29. 8. 2019  splněno
Poběžovicko splněno
Čakan splněno

Tachovský deník 18. 2. 2021

splněno

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II

 

Jedná se o finální rozsáhlý dokument projektu MAP II, na němž aktivně spolupracovalo všech padesát základních a mateřských škol z Domažlicka a Horšovskotýnska.  Vytvořily tak společnou vizi vzdělávání v území, identifikovaly zásadní problémy, které školy tíží, a zároveň nabídly řešení v podobě konkrétních aktivit a projektových záměrů. 

 

Připomínky bylo možné zasílat do 25. března 2022 na adresu map.masceskyles@email.cz

 


 

Strategický rámec MAP - aktualizace k 1. 1. 2022

Jeho cílem je především identifikovat projektové záměry a drobné aktivity, které školy či zájmové a neformální organizace plánují realizovat. Strategický rámec bude sloužit minimálně jako nezbytný podklad a příloha pro žádosti o dotace z IROP. Kromě výčtu konkrétních projektových záměrů škol obsahuje vizi vzdělávací politiky v území a popis stanovených priorit, vč. konrétních cílů definovaných pracovními skupinami projektu.

 

Připomínky bylo možné zasílat do 13. prosince 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz

 


 

Návrh neinvestičních aktivit k cílům Strategického rámce MAP II do roku 2023

Dokument shrnuje jednotlivé prioritní problémové oblasti, jejich cíle a následně se věnuje rozpracování aktivit spolupráce a aktivit škol, jejichž realizace povede k naplnění stanovených cílů.

 

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do 10. 12. 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


 

Akční plán na období 01/2022 - 06/2023

Akční plán na období 01/2022 – 06/2023 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn obsahuje obecné cíle uvedené ve Strategickém rámci MAP II, které blíže rozpracovává do konkrétních aktivit a kroků vedoucích k jejich reálnému naplnění.

 

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do 30. 11. 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


 

Cíle k jednotlivým prioritám vzdělávání ve Strategickém rámci MAP II, platném od 1. 1. 2022

Ke každé schválené prioritě Strategického rámce MAP II byly stanoveny cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle v rámci aktualizace celého Strategického rámce MAP II zrevidovaly pracovní skupiny tak, aby jejich splnění bylo zvládnutelné kapacitami v území, reflektovalo stávající situaci distančního vzdělávání a bylo splnitelné do roku 2023.

Připomínky ke stanoveným cílům bylo možné zasílat do 26. října 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


 

Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP

Návrh priorit rozvoje vzdělávání obsahuje celkem 11 priorit pro území MAP. U každé priority je uveden popis vazeb na existující strategické záměry a dokumenty. Všechny uvedené priority byly projednány pracovními skupinami projektu a jsou plně v souladu s existujícími strategiemi. 

 

Připomínky bylo možné zasílat do 31. května 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz

 


VIZE do roku 2023

V rámci realizace projektu byla vytvořena ve spolupráci s pracovními skupinami VIZE vzdělávací politiky v území až do roku 2023. V té je řečeno,  že „Zřizovatelé, školy, specializované organizace a instituce, rodiče, děti a žáci jsou na Domažlicku a Horšovskotýnsku partnery - všichni společně usilují o rozvoj schopností dětí a žáků a jejich uplatnění v životě. Díky vzájemné spolupráci a komunikaci existuje na území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn taková úroveň vzdělávání, mimoškolních aktivit i poskytovaných specializovaných služeb, která pokrývá potřeby všech dětí a žáků.“

 

Připomínky bylo možné zasílat do 31. května 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II

Analytická část je jedním z hlavních výstupů projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn (MAP II) Jedná se o součást finálního dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. Jeho základem je struktura školství v území, popisy potřeb jednotlivých školských zařízení, vymezení problémových oblastí, jejich možné příčiny a návrhy konkrétních kroků k řešení.

 

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do 31. května 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


 

Cíle k jednotlivým prioritám vzdělávání ve Strategickém rámci MAP II, platném od 1. 7. 2021

 

Ke každé schválené prioritě Strategického rámce MAP II byly stanoveny cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle v rámci aktualizace celého Strategického rámce MAP II zrevidovaly pracovní skupiny tak, aby jejich splnění bylo zvládnutelné kapacitami v území, reflektovalo stávající situaci distančního vzdělávání a bylo splnitelné do roku 2023.

 

Připomínky ke stanoveným cílům bylo možné zasílat do 12. února 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz.

 


 

Strategický rámec MAP do roku 2023 - aktualizace k 1. 1. 2021

 

Jeho cílem je především identifikovat projektové záměry a drobné aktivity, které školy či zájmové a neformální organizace plánují do roku 2023 realizovat. Strategický rámec bude sloužit minimálně jako nezbytný podklad a příloha pro žádosti o dotace z IROP. Kromě výčtu konkrétních projektových záměrů škol obsahuje vizi vzdělávací politiky v území a popis stanovených priorit, vč. konrétních cílů definovaných pracovními skupinami projektu.

Připomínky bylo možné zasílat do 24. listopadu 2020 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.

 


 

Stanovené cíle k jednotlivým prioritám ve Strategickém rámci MAP II, platném od 1. 1. 2021

 

Ke každé schválené prioritě Strategického rámce MAP II byly stanoveny cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle v rámci aktualizace celého Strategického rámce MAP II zrevidovaly pracovní skupiny tak, aby jejich splnění bylo zvládnutelné kapacitami v území a splnitelné do roku 2023.

 

Připomínky ke stanoveným cílům bylo možné zasílat do pátku 9. října 2020 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 

 


 

Strategický rámec MAP do roku 2023 - aktualizace k 1. 7. 2020

 

Jeho cílem je především identifikovat projektové záměry a drobné aktivity, které školy či zájmové a neformální organizace plánují do roku 2023 realizovat. Strategický rámec bude sloužit minimálně jako nezbytný podklad a příloha pro žádosti o dotace z IROP. Kromě výčtu konkrétních projektových záměrů škol obsahuje vizi vzdělávací politiky v území a popis stanovených priorit, vč. konrétních cílů definovaných pracovními skupinami projektu.

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do úterý 26. 5. 2020 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.

 

 

 

Akční plán na období 07/2020 - 12/2021
 
Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn obsahuje obecné cíle uvedené ve Strategickém rámci MAP II, které blíže rozpracovává do konkrétních aktivit a kroků vedoucích k jejich reálnému naplnění.
 
Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do středy 20. 5. 2020 

na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 

 


 
Stanovené cíle k jednotlivým prioritám ve Strategickém rámci MAP II
 
Ke každé schválené prioritě Strategického rámce MAP II byly stanoveny cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle v rámci aktualizace celého Strategického rámce MAP II zrevidovaly pracovní skupiny tak, aby jejich splnění bylo zvládnutelné kapacitami v území a splnitelné do roku 2023.
 
Připomínky ke stanoveným cílům bylo možné zasílat do 25. února 2020 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.

 

 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
 
Na dokumentu aktivně spolupracovalo téměř dva roky všech padesát základních a mateřských škol z Domažlicka a Horšovskotýnska.  Vytvořily tak společnou vizi vzdělávání v území, identifikovaly zásadní problémy, které školy tíží, a zároveň nabídly řešení v podobě konkrétních aktivit a projektových záměrů. 
 
Připomínky bylo možné zasílat do 7. února 2020 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 
 

 

Strategický rámec MAP do roku 2023 - aktualizace k 1. 1. 2020
 
Jeho cílem je především identifikovat projektové záměry a drobné aktivity, které školy či zájmové a neformální organizace plánují do roku 2023 realizovat. Strategický rámec bude sloužit minimálně jako nezbytný podklad a příloha pro žádosti o dotace z IROP. Kromě výčtu konkrétních projektových záměrů škol obsahuje vizi vzdělávací politiky v území a popis stanovených priorit, vč. konrétních cílů definovaných pracovními skupinami projektu.
 
Připomínky bylo možné zasílat do pátku 22. listopadu 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 
 

 

Návrh neinvestičních aktivit k cílům Strategického rámce MAP II do roku 2023

Dokument shrnuje jednotlivé prioritní problémové oblasti, jejich cíle a následně se věnuje rozpracování aktivit spolupráce a aktivit škol, jejichž realizace povede k naplnění stanovených cílů.

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do pátku 18. října 2019 na adresu  map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 

 


 
Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
 
Analýza je jedním z podkladů pro aktualizaci analytické části, která tvoří významnou část dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. 
 
Analýza obsahuje strategické záměry a dokumenty v rámci České republiky, které mají souvislost s oblastí vzdělávání, a to jednak na národní úrovni, krajské úrovni či úrovni místní. Rovněž specifikuje, jakým způsobem budou dané informace využity v rámci dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.
 

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do pátku 21. září 2018 na adresu  map.masceskyles@email.cz nebo je podat osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.

 


 
Informace o stávajícím stavu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a inkluzivity 
 
Informace o stávajícím stavu gramotností a inkluzivity jsou jedním z podkladů pro aktualizaci analytické části, která tvoří významnou část dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. Obsahuje informace vycházejí z výsledků mezinárodních šetření PISA, TALIS a TIMSS a dále z tematických a výročních zpráv České školní inspekce.
 
Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do pátku 21. září 2018 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je podat osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 

 

Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro území SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
 
Analytická část je jedním z hlavních výstupů projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn (MAP II) Jedná se o součást finálního dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. Základem jsou strategické záměry a dokumenty, popis území, agregované popisy potřeb jednotlivých školských zařízení, popis potřeb investic, informace o stavu gramotností a inkluzivi ty, popi s nastavení rovných příležitostí a průběžné hodnocení naplňování Ročního akčního plánu na období 2017/2018. Hlavním výstupem je aktualizace prioritních problémových oblastí - SWOT - 3 analýzy, možné příčiny problémů a návrhy konkrétních kroků řešení. 
 

Připomínky k dokumentu bylo možné zasílat do pondělí 31. prosince 2018 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je podat osobně v kanceláři      MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 

 


 
Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 
Návrh priorit rozvoje vzdělávání obsahuje celkem 10 priorit pro území MAP. U každé priority je uveden popis vazeb na existující strategické záměry a dokumenty, které jsou uvedené v Analytické části MAP II, která byla Řídícím výborem schválena dne 28. 11. 2018. Všechny uvedené priority byly projednány pracovními skupinami projektu a jsou plně v souladu s existujícími strategiemi. 
 
Připomínky bylo možné zasílat do pondělí 18. února 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 

 
VIZE do roku 2023
 
V rámci realizace projektu byla vytvořena ve spolupráci s pracovními skupinami VIZE vzdělávací politiky v území až do roku 2023. V té je řečeno,  že zřizovatelé, školy, rodiče, děti a žáci jsou na Domažlicku a Horšovskotýnsku partnery - všichni se společně učí pro budoucnost. Díky vzájemné spolupráci a komunikaci existuje na území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn taková úroveň vzdělávacích i mimoškolních aktivit, která pokrývá potřeby všech dětí a žáků. 
 
Připomínky bylo možné zasílat do pondělí 18. února 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.
 

 
Stanovené cíle k jednotlivým prioritám ve Strategickém rámci MAP II
 
Ke každé schválené prioritě Strategického rámce MAP II byly stanoveny cíle vedoucí k jejich naplnění. Tyto cíle navrhly pracovní skupiny tak, aby jejich splnění bylo zvládnutelné kapacitami v území a splnitelné do roku 2023.
 
Připomínky ke stanoveným cílům bylo možné zasílat do 19. dubna 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 

 

Akční plán na období 04/2019 - 06/2020
 
Akční plán na období 04/2019 – 06/2020 pro &ua cute;zem í SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn obsahuje obecné cíle uvedené ve Strategickém rámci MAP II, které blíže rozpracovává do konkrétních aktivit a kroků vedoucích k jejich reálnému naplnění.
 
Připomínky ke stanoveným cílům bylo možné zasílat do 19. dubna 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75. 
 

 

Strategický rámec MAP do roku 2023
 
Jeho cílem je především identifikovat projektové záměry a drobné aktivity, které školy či zájmové a neformální organizace plánují do roku 2023 realizovat. Strategický rámec bude sloužit minimálně jako nezbytný podklad a příloha pro žádosti o dotace z IROP. Kromě výčtu konkrétních projektových záměrů škol obsahuje vizi vzdělávací politiky v území a popis stanovených priorit, vč. konrétních cílů definovaných pracovními skupinami projektu.
 
Připomínky bylo možné zasílat do 24. května 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.