Navigace

Obsah

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Ř

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV  a Jednací řád ŘV,  volí svého předsedu a  místopředsedu. V roce 2020 byl v souvislosti s epidemiologickými opatřeními upraven Jednací řád s účinností od 1. 11. 2020.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

 


 

Členové řídícího výboru

 

 

JMÉNO ZÁSTUPCE

FUNKCE

Zástupci ORP
Bc. Stanislav Antoš
(předseda řídícího výboru)
místostarosta města Domažlice
Ing. Josef Holeček
(místopředseda řídícího výboru)
starosta města Horšovský Týn

Zástupce RT MAP

Mgr. Tereza Králová

odborný řešitel RT MAP

Zástupce KAP

Mgr. Petr Duda

hlavní manažer Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání PK

Zástupci zřizovatelů škol

Bc. Ondřej Cibulka

místostarosta obce Postřekov

Martin Kopecký

starosta města Poběžovice

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D.

starosta městyse Klenčí pod Čerchovem

Ing. Dagmar Murínová

vedoucí kanceláře starosty MÚ Domažlice

Zástupci vedení škol - MŠ

Helena Moudrá

ředitelka MŠ Koloveč

Božena Burdová

ředitelka MŠ Mezholezy

Mgr. Lenka Pekárová

ředitelka MŠ Poběžovice

Zástupci vedení škol - ZŠ

Mgr. Ivan Rybár

ředitel ZŠ Domažlice

Mgr. Jitka Suchá

ředitelka ZŠ Staňkov

Ing. Petr Lehner

ředitel ZŠ Poběžovice

Mgr. Dagmar Hanzalová

ředitelka ZŠ a MŠ Blížejov

Mgr. et Bc. Pavel Kopta

ředitel ZŠ Kdyně

Mgr. Milada Mazancová

ředitelka ZŠ Kout na Šumavě

Učitelé - ZŠ a MŠ

Mgr. Marie Kadeřávková

učitelka ZŠ Bělá nad Radbuzou

Zástupce školních družin

Jitka Jaklová

vychovatelka, Kout na Šumavě

Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání

Mgr., Ing. Kamila Bendová

ředitelka DDM Domino Domažlice

Zástupci základních uměleckých škol

Josef Kuneš

ředitel ZUŠ Domažlice

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka ZUŠ Staňkov

Zástupce obcí, které nezřizují školu

Ing. Jiří Janda

starosta obce Spáňov

Zástupce Centra projektu podpory SRP (NIDV)

Mgr. Radka Štruncová

konzultantka MAP II, NPI ČR

Zástupce rodičů

Ing. Olga Pulchartová

rodič, Osvračín

Zástupce MAS působících na území MAP - MAS Pošumaví

Ing. Vladislav Vilímec

 zástupce MAS Pošumaví, člen výkonné rady

 

Jednání Řídícího výboru

 

26. dubna 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka Prezentace Zápis

26. června 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis
25. září 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
28. listopadu 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
19. února 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
25. dubna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
6. června 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
10. prosince 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
26. února 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
květen 2020 distanční forma --- --- Zápis
říjen 2020 distanční forma --- --- Zápis
prosinec 2020 distanční forma --- --- Zápis
únor 2021 distanční forma --- --- Zápis
17. června 2021 Kulturní centrum Pivovar Pozvánka Prezentace Zápis
26. října 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
prosinec 2021 distanční forma --- --- Zápis
29. března 2022 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis