Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro financování

 

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Schází se min. 4x ročně

 

Jméno

Funkce

Ing. Jana Strnadová

účetní, vedoucí pracovní skupiny

Vlastimil Hálek

odborník na IROP, OS Koráb

Bc. Zlata Jahnová

ředitelka školy, MŠ Luženice

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D.

starosta městyse, Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Jitka Valíčková

starostka, Staré Sedliště

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka školy, ZUŠ Staňkov

Ing. Hana Vaňková

Úsek školství a kultury, MÚ Domažlice

Bc. Jana Sedláčková

úřednice, Černíkov

Mgr. Lenka Pekárová

ředitelka školy, MŠ Poběžovice

Mgr. Ivan Rybár

ředitel školy, ZŠ Komenského, Domažlice

Helena Moudrá

ředitelka školy, MŠ Koloveč

Bc. Ivana Kreslová

ředitelka školy, MŠ Kdyně Markova

 

Zájemci o členství v pracovní skupině pro financování se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

23. května 2018
MAS Český les, z. s.
21. června 2018
MAS Český les, z. s.
11. září 2018
MAS Český les, z. s.
10. října 2018
MAS Český les, z. s.
22. ledna 2019
MAS Český les, z. s.
13. března 2019
MAS Český les, z. s.
16. září 2019
MAS Český les, z. s.
19. listopadu 2019
MAS Český les, z. s.
22. ledna 2020
MAS Český les, z. s.
duben 2020
distanční forma
---
---
17. září 2020
MAS Český les, z. s.
listopad 2020
distanční forma
---
---
leden 2021
distanční forma
---
---
březen 2021
distanční forma
---
---
5. května 2021
MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
červenec 2021 distanční forma --- --- Zápis
29. září 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
25. listopadu 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
23. února 2022 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • přehled možných zdrojů financování
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti ICT

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • informace k šablonám
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení plnění Ročního akčního plánu MAP I
 • nové dotační programy
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • novinky IROP
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
 • prioritizace investičních záměrů v SR MAP
7. jednání
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
 • návrhy neinvestičních aktivit
 • cíle a priority 1. aktualizace Strategického rámce
 • novinky v dotačních programech a šablonách
8. jednání
 • Strategická část MAP
 • investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
9. jednání
 • finální Místní akční plán rozvojevzdělávání II
 • cíle k 2. aktualizaci Strategického rámce
 • novinky v dotačních programech a šablonách
10. jednání
 • 4. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 • Akční plán na období 07/2020 - 12/2021
11. jednání
 • 5. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 3. aktualizaci SR MAP II
 • informace k Šablonám III
12. jednání
 • Strategický rámec MAP II platný od 1. 1. 2021
 • Analytická část MAP II - nové poznatky z existujících strategií
13. jednání
 • cíle ke 4. aktualizaci SR
 • informace o stávajícím stavu gramotností a inkluze v území
 • aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území
 • SWOT - 3 analýza
 • aktualizace hlavních problémů, popis příčin a návrh řešení
 • logické rámce
 • novinky v dotačních programech a šablonách
 • nový systém prioritizace projektových záměrů
14. jednání
 • 6. evaluační zpráva
 • popis současného stavu rovných příležitostí
 • aktualizace VIZE
 • agregované popisy potřeb škol
 • agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT
15. jednání
 • investiční záměry do 4. aktualizace SR
 • Analytická část MAP
 • aktualizovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, včetně popisu vazeb jednotlivých priorit na existující strategie
 • seznam specializovaných organizací a služeb
 • novinky v dotačních programech a šablonách
16. jednání
 • cíle k jednotlivýn prioritám 5. aktualizace SR MAP
17. jednání
 • 7. evaluační zpráva
 • rozpracování cílů k 5. aktualizaci SR MAP
 • prioritizace investičních záměrů, novinky v dotačních programech a šablonách
18. jednání
 • investiční záměry 5. aktualizace SR 
 • návrhy aktivit k jednotlivým cílům 5. aktualizace SR
 • Strategický rámec platný od 1. 1. 2022
 • návrh financování aktivit Akčního plánu
 • novinky v dotačních programech a šablonách
19. jednání
 • finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
 • 8. evaluační zpráva
 • novinky v dotacích a šablonách