Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Ing. Jana Strnadová

účetní, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Hana Bušková

pedagog, ZŠ Kdyně

Mgr. Michaela Patková

pedagog, ZŠ Kdyně

Mgr. Martin Anderle

pedagog, práce s dětmi se SVP, ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Ing. Simona Šimková

rodič

Ing. Václav Kybic

odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Eva Švambergová

rodič

Mgr. Dagmar Bauerová

veřejnost

Petra Lorencová

asistent pedagoga

Ing. Lucie Cihlářová

rodič, OS Koráb

Mgr. Karolína Olejníková

pracovník poradenského zařízení, Člověk v tísni

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Jana Pluhařová

pedagog, lektor, mentor, ZŠ Staňkov

Stanislava Koutníková

veřejnost

Radka Zůnová

učitelka, MŠ Zahořany

Tereza Rážová

pedagog, MŠ Kdyně Markova

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 

Seznam místních lídrů

Mgr. Jana Pluhařová

ACC (ICF), učitelka na ZŠ Staňkov, kouč, mentor, lektorka a učitelka Hejného matematiky

Mgr. Erika Benediktová

učitelka na MŠ Hostouň, předsedkyně spolku Montessori Poběžovice z. s., lektorka Montessori aktivit, speciální pedagog

 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

17. května 2018
MAS Český les, z. s.
25. června 2018
MAS Český les, z. s.
4. září 2018
MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
18. října 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
24. ledna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
21. března 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. září 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
12. listopadu 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
23. ledna 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
duben 2020 distanční forma --- --- Zápis
15. září 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
listopad 2020 distanční forma --- --- Zápis
leden 2021 distanční forma --- --- Zápis
březen 2021 distanční forma --- --- Zápis
28. dubna 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
červenec 2021 distanční forma --- --- Zápis
27. září 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
22. listopadu 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
28. února 2022 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti ICT
 • výhody a nevýhody zavádění nových metod při výuce matematiky

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • vytipování místních lídrů
 • výhody a nevýhody interaktivních tabulí
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení Ročního akčního plánu MAP I
 • SWOT - 3 analýza
 • seznam místních lídrů
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
7. jednání
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
 • návrhy neinvestičních aktivit
 • cíle a priority 1. aktualizace Strategického rámce
 • možnosti elektronické komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči
8. jednání
 • Strategická část MAP
 • investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
9. jednání
 • finální Místní akční plán rozvojevzdělávání II
 • cíle k 2. aktualizaci Strategického rámce
10. jednání
 • 4. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 • Akční plán na období 07/2020 - 12/2021
11. jednání
 • 5. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 3. aktualizaci SR MAP II
 • tvorba metodické pomůcky pro pedagogy a žáky
12. jednání
 • Strategický rámec MAP II platný od 1. 1. 2021
 • Analytická část MAP II - nové poznatky z existujících strategií
 • tvorba metodické pomůcky pro pedagogy a žáky
13. jednání
 • cíle ke 4. aktualizaci SR
 • informace o stávajícím stavu gramotností a inkluze v území
 • aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území
 • SWOT - 3 analýza
 • aktualizace hlavních problémů, popis příčin a návrh řešení
 • logické rámce
14. jednání
 • 6. evaluační zpráva
 • popis současného stavu rovných příležitostí
 • aktualizace VIZE
 • agregované popisy potřeb škol
 • agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT
15. jednání
 • investiční záměry do 4. aktualizace SR
 • Analytická část MAP
 • aktualizovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, včetně popisu vazeb jednotlivých priorit na existující strategie
 • seznam specializovaných organizací a služeb
16. jednání
 • cíle k jednotlivým prioritám 5. aktualizace SR MAP 
17. jednání
 • 7. evaluační zpráva
 • rozpracování cílů k 5. aktualizaci SR MAP
 • seznam místních lídrů
18. jednání
 • investiční záměry 5. aktualizace SR 
 • návrhy aktivit k jednotlivým cílům 5. aktualizace SR
 • Strategický rámec platný od 1. 1. 2022
19. jednání
 • finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
 • 8. evaluační zpráva
 • finální seznam místních lídrů