Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

Pracovní skupina se zabývá především přechody dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Obsahem pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navržené aktivity v akčním plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

RNDr. Lenka Vašíčková

pedagog, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. et Bc. Pavel Kopta

ředitel školy, ZŠ Kdyně

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Eliška Ferková

rodič

Stanislava Koutníková

veřejnost

Mgr. Marie Pittnerová

pedagog, ZŠ Poběžovice

Petra Lorencová

asistent pedagoga

Mgr. Dagmar Bauerová

veřejnost

Mgr. Jana Volfíková

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Václava Forstová

speciální pedagog, vedoucí pracoviště PPP Domažlice

Mgr. Tereza Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Ing. Hana Vaňková

úsek školství a kultury, MÚ Domažlice

Mgr. Milada Mazancová

ředitelka školy, ZŠ Kout na Šumavě

Bc. Lada Forstová

pracovník poradenského zařízení, Člověk v tísni

Radka Zůnová

učitelka, MŠ Zahořany

 

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rovné příležitosti se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

21. května 2018
MAS Český les, z. s.
25. června 2018
MAS Český les, z. s.
4. září 2018
MAS Český les, z. s.
18. října 2018
MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
24. ledna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
21. března 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. září 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
12. listopadu 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
23. ledna 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
duben 2020 distanční forma --- --- Zápis
15. září 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
listopad 2020  distanční forma --- Metodiky Zápis
leden 2021 distanční forma --- --- Zápis
březen 2021 distanční forma --- --- Zápis
28. dubna 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
červenec 2021 distanční forma --- --- Zápis
27. září 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
22. listopadu 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
28. února 2022 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • přechod dětí a žáků mezi různými stupni vzdělávání
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti ICT

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • podpůrné skupiny pro rodiče dětí s ADHD
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení Ročního akčního plánu MAP I
 • SWOT - 3 analýza
 • popis současného stavu rovných příležitostí v území
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
 • popis současného stavu rovnýc příležitostí v území
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • monitoring navržených aktivit k plnění opatření PS pro rovné příležitosti na rok 2018
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
 • popis stávajícího stavu rovných příležitostí
7. jednání
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
 • návrhy neinvestičních aktivit
 • cíle a priority 1. aktualizace Strategického rámce
8. jednání
 • Strategická část MAP
 • investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
9. jednání
 • finální Místní akční plán rozvojevzdělávání II
 • cíle k 2. aktualizaci Strategického rámce
10. jednání
 • 4. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 • Akční plán na období 07/2020 - 12/2021
11. jednání
 • 5. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 3. aktualizaci SR MAP II
12. jednání
 • Strategický rámec MAP II platný od 1. 1. 2021
 • Analytická část MAP II - nové poznatky z existujících strategií
 • monitoring navržených aktivit k plnění opatření PS pro rovné příležitosti na rok 2019 
 • zhodnocení realizace workshopu pro rodiče
13. jednání
 • cíle ke 4. aktualizaci SR
 • informace o stávajícím stavu gramotností a inkluze v území
 • aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území
 • SWOT - 3 analýza
 • aktualizace hlavních problémů, popis příčin a návrh řešení
 • logické rámce
 • popis současného stavu rovných příležitostí
 • monitoring navržených aktivit k plnění opatření PS pro rovné příležitosti za rok 2019
14. jednání
 • 6. evaluační zpráva
 • popis současného stavu rovných příležitostí
 • aktualizace VIZE
 • agregované popisy potřeb škol
 • agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT
15 jednání
 • investiční záměry do 4. aktualizace SR
 • Analytická část MAP
 • aktualizovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, včetně popisu vazeb jednotlivých priorit na existující strategie
 • seznam specializovaných organizací a služeb
 • monitoring navržených aktivit k plnění opatření PS pro rovné příležitosti 2020
 • WS s rodiči - projednání závěrů
16. jednání
 • cíle k jednotlivým prioritám 5. aktualizace SR MAP 
17. jednání
 • 7. evaluační zpráva
 • rozpracování cílů k 5. aktualizaci SR MAP
18. jednání
 • investiční záměry 5. aktualizace SR 
 • návrhy aktivit k jednotlivým cílům 5. aktualizace SR
 • Strategický rámec platný od 1. 1. 2022
19. jednání
 • finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
 • 8. evaluační zpráva
 • monitoring navržených aktivit k plnění opatření PS pro rovné příležitosti za rok 2021