Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

RNDr. Lenka Vašíčková

pedagog, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Jana Volfíková

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Bc. Zlata Jahnová

ředitelka školy, MŠ Luženice

Stanislava Koutníková

veřejnost

Ing. Václav Kybic

odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Mgr., Ing. Kamila Bendová

ředitelka, DDM Domino Domažlice

Eva Švambergová

rodič

Mgr. Jana Pluhařová

pedagog, lektor, mentor, ZŠ Staňkov

Mgr. Jana Chlupáčková

pedagog, ZŠ Domažlice Komenského 17 

Ing. Lucie Cihlářová

rodič, OS Koráb

Ing. Simona Šimková

rodič

Bc. Anna Baxová

rodič

Mgr. Ing. Nina Picková

pedagog, ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou

Petra Lorencová

asistent pedagoga

Mgr. Tereza Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Bc. Lada Forstová

       pracovník poradenského zařízení,         Člověk v tísni

Mgr. Šárka Šlajsová

pedagog, ZŠ Kdyně

Mgr. Lenka Šimůnková

pedagog, práce s dětmi se SVP, ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Ing. Petra Mlnaříková

rodič

Jitka Pluháčková

pedagog, ZUŠ Staňkov

Mgr. Alena Zítková

pedagog, ZŠ Poběžovice

Mgr. Helena Ševčíková

pedagog, ZŠ Kout na Šumavě

Mgr. Ivana Kadlecová

pedagog, ZŠ Kout na Šumavě

Radka Zůnová

učitelka, MŠ Zahořany

Tereza Rážová

pedagog, MŠ Kdyně Markova

Věra Čechová

pedagog, ZŠ a MŠ Postřekov

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 

Seznam místních lídrů

Mgr. Jana Pluhařová

ACC (ICF), učitelka na ZŠ Staňkov, kouč, mentor, lektorka a regionální koordinátorka Školních čtenářských klubů

Jitka Pluháčková

vedoucí literárně dramatického oboru ZUŠ Staňkov, organizátorka okresních a krajských kol v recitaci "Dětská scéna"

BcA. Dana Žáková

vedoucí a učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ J. Jindřicha Domažlice a ZUŠ Kdyně, vedoucí krajské sekce literárně dramatického oboru, lektor

Mgr. Alena Zítková

učitelka na ZŠ Poběžovice, členka krajského metodického kabinetu, školní metodik prevence, koordinátorka pro žáky se SVP, koordinátorka školního poradenského pracoviště

Mgr. Lenka Pekárová

ředitelka MŠ Poběžovice, předsedkyně krajského metodického kabinetu

 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

30. května 2018
MAS Český les, z. s.
20. června 2018
MAS Český les, z. s.
12. září 2018
MAS Český les, z. s.
25. října 2018
MAS Český les, z. s.
24. ledna 2019
MAS Český les, z. s.
13. března 2019
MAS Český les, z. s.
17. září 2019
MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
12. listopadu 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
23. ledna 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
duben 2020 distanční forma --- --- Zápis
15. září 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
listopad 2020 distanční forma --- --- Zápis
leden 2021 distanční forma --- --- Zápis
březen 2021 distanční forma --- --- Zápis
28. dubna 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
červenec 2021 distanční forma --- --- Zápis
27. září 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
22. listopadu 2021 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
28. února 2022 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti čtenářské gramotnosti a ICT
 • čtenářská strategie

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • vytipování místních lídrů
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení Ročního akčního plánu MAP I
 • SWOT - 3 analýza
 • seznam místních lídrů
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
7. jendání
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
 • návrhy neinvestičních aktivit
 • cíle a priority 1. aktualizace Strategického rámce 
 • postoj rodičů ke čtenářství dětí, jak rodiče zapojit
8. jednání
 • Strategická část MAP
 • investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
9. jednání
 • finální Místní akční plán rozvojevzdělávání II
 • cíle k 2. aktualizaci Strategického rámce
10. jednání
 • 4. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 • Akční plán na období 07/2020 - 12/2021
11. jednání
 • 5. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 3. aktualizaci SR MAP II
 • tvorba metodické pomůcky pro pedagogy a žáky
12. jednání
 • Strategický rámec MAP II platný od 1. 1. 2021
 • Analytická část MAP II - nové poznatky z existujících strategií
 • tvorba metodické pomůcky pro pedagogy a žáky
13. jednání
 • cíle ke 4. aktualizaci SR
 • informace o stávajícím stavu gramotností a inkluze v území
 • aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území
 • SWOT - 3 analýza
 • aktualizace hlavních problémů, popis příčin a návrh řešení
 • logické rámce
14. jednání
 • 6. evaluační zpráva
 • popis současného stavu rovných příležitostí
 • aktualizace VIZE
 • agregované popisy potřeb škol
 • agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT
15. jednání
 • investiční záměry do 4. aktualizace SR
 • Analytická část MAP
 • aktualizovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, včetně popisu vazeb jednotlivých priorit na existující strategie
 • seznam specializovaných organizací a služeb
 • WS s rodiči - projednání závěrů
16. jednání
 • cíle k jednotlivým prioritám 5. aktualizace SR MAP 
17. jednání
 • 7. evaluační zpráva
 • rozpracování cílů k 5. aktualizaci SR MAP  
 • metodické pomůcky pro pedagogy
 • seznam místních lídrů
18. jednání
 • investiční záměry 5. aktualizace SR 
 • návrhy aktivit k jednotlivým cílům 5. aktualizace SR
 • Strategický rámec platný od 1. 1. 2022
 • metodické pomůcky pro pedagogy
19. jednání
 • finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
 • 8. evaluační zpráva
 • finální seznam místních lídrů
 • metodické pomůcky pro pedagogy