Navigace

Obsah

Členové pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

 

Reprezentativnost

Jméno

Funkce

Odborný řešitel

Ing. Olga Pulchartová

zástupce RT MAP

Zástupce RT MAP

Ing. Alena Oplová, CSc.

expert

Zástupce školy - MŠ

Mgr. Lenka Pekárová

ředitelka MŠ Poběžovice

Anna Bauerová

ředitelka MŠ Domažlice

Jaroslava Malá

ředitelka MŠ Tlumačov

Jitka Poláková

ředitelka MŠ Mrákov

Bc. Zlata Jahnová

ředitelka MŠ Luženice

Jesle

Bc. Kateřina Bauerová

ředitelka Sluníčko Domažlice

Mateřské centrum

Bc. Simona Vroblová Váchalová

předsedkyně Mateřské centrum Benjamínek

Zástupce speciálních organizací a služeb

Ing. Eva Pavleová

pedagog volného času Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Lenka Ticháčková

předsedkyně UCHO, z. s.

 

Problémové oblasti v polytechnickém vzdělávání definované pracovní skupinou na prvním setkání:

  • nedostatek financí na další vzdělávání pedagogů MŠ polytechnického charakteru

  • nedostatečné vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání

  • absence spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi (např. DDM) v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání

 

Prioritní problémová oblast:

  • nedostatek kvalitního vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti polytechniky

 


 

Problémové oblasti v inkluzi definované pracovní skupinou na prvním setkání:

  • umožnění minimální možnosti pro pedagogy navázat vztahy s místními regionálními školami různých úrovní a s dalšími specializovanými organizacemi a službami

  • chybějící příležitosti pro pedagogy naučit se využívat speciální a kompenzační pomůcky

  • velký počet dětí ve třídách, heterogenní skupiny

  • technická nemožnost bezbariérových úprav škol

 

Prioritní problémové oblasti:

  • velký počet a věkový rozsah dětí ve třídách MŠ

  • nedostatečná spolupráce škol různých úrovní a dalších specializovaných organizací a služeb v oblasti inkluze

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

26. května 2016 

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

16. června 2016 

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

22. září 2016 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

28. listopadu 2016

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis

26. ledna 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

12. dubna 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

24. května 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

7. září 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis


 

VZOROVÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

Vzor_Individuální_vzdělávací_plán_MŠ_od_1_9_2016

Vzor_Plán_pedagogické_podpory_pro_MŠ

Vzor_Informovaný_souhlas_zákonného_zástupce