Navigace

Obsah

Členové pracovní skupiny Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

 

Reprezentativnost

Jméno

Funkce

Odborný konzultant

Mgr. Božena Podlipská

učitelka Gymnázium Stříbro

Zástupce RT MAP

Ing. Alena Oplová, CSc.

expert

Zástupce školy – ZŠ Polytechnické obory

Mgr. Gabriela Milsimerová

učitelka ZŠ Domažlice

Mgr. Vladimír Duffek

ředitel ZŠ Mrákov

Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání

Mgr. Zdeňka Kozová

statutární zástupce Pionýr Domažlice

Ing. Eva Pavleová

pedagog volného času Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Zástupce střední školy – Polytechnické obory

Ing. Bohumír Kopecký

učitel Střední průmyslová škola Klatovy

Zástupce gymnázia – Polytechnické obory

Mgr. Blanka Zelenková

učitelka Gymnázium Domažlice

 

Problémové oblasti definované pracovní skupinou na prvním setkání:

  • nedostatek odpovídajících prostor pro polytechnické vzdělávání

  • neodpovídající vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen atd.

  • neodpovídající hmotná podpora pro rozvoj polytechnického vzdělávání

 

Prioritní problémová oblast:

  • neodpovídající hmotná podpora pro rozvoj polytechnického vzdělávání na ZŠ

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY

 

26. května 2016

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

16. června 2016

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

 

V září 2016 došlo ke sloučení pracovní skupiny Polytechnické vzdělávání s pracovní skupinou Matematická (pre)gramotnost.

Schůzky obou pracovních skupin probíhají společně.