Navigace

Obsah

Členové pracovní skupiny Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání svých dětí a žáků

 

Reprezentativnost

Jméno

Funkce

Odborný konzultant

Mgr. Milada Mazancová

ředitelka ZŠ Kout na Šumavě

Zástupce RT MAP

Ing. Alena Oplová, CSc.

expert

Zástupce školy – ZŠ 1. stupeň

Mgr. Marie Pittnerová

učitelka ZŠ Poběžovice

Mgr. Ivana Křížová

učitelka 1. stupně ZŠ Kout na Šumavě

Zástupce školy – ZŠ 2. stupeň

Mgr. et Bc. Pavel Kopta

ředitel ZŠ Kdyně

Zástupce školy – MŠ

Mgr. Lenka Pekárová

ředitelka MŠ Poběžovice

Zástupce rodičů

Lucie Burešová

 

Hana Arnetová

 

Zástupce speciálních organizací a služeb

Dagmar Řezáčová, DiS.

vedoucí Dům pro matky s dětmi v tísni Domažlice

Mgr. Tereza Králová

terénní pracovnice Člověk v tísni

Lenka Ticháčková

předsedkyně UCHO, z. s.

Zástupce Agentury pro socivální

Mgr. Pavel Hulec

lokální konzultant Agentura pro sociální začleňování

Zástupce gymnázia

Mgr. Jan Anderle

výchovný poradce Gymnázium Domažlice

 

Problémové oblasti inkluzívního vzdělávání definované pracovní skupinou na prvním setkání:

 • nedostatečná odbornost a nechuť pedagogických pracovníků k inkluzi

 • obtížnost a finanční náročnost upravit organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků se SVP

 • problémový přechod žáků na další stupeň vzdělávání

 • velký počet žáků ve třídách

 • na školu je tlačeno ze strany státu na rychlou změnu stávajícího systému, naproti tomu legislativa není založena na praktických zkušenostech

 • nedostatečná pozitivní osvěta v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče žáků se SVP apod.

 • nedostatek vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik v oblasti inkluze, vč. metodické podpory ze strany MŠMT 

 • nedostatečný počet a nedostatečné zázemí pro specializované pracovníky (speciální pedagogy, logopedy, školní psychology…)

 

Prioritní problémová oblast:

 • obtížnost a finanční náročnost upravit organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků se SVP

 


 

Problémové oblasti sociálních a občanských kompetencí pro MŠ i ZŠ definované pracovní skupinou na prvním setkání:

 • škola je tlačena k přebírání zodpovědnosti rodičů ve výchově dětí a žáků

 

Prioritní problémová oblast:

 • přenášení zodpovědnosti za výchovu a vzdělávání dětí a žáků ze strany rodičů na školu vyplývající z nedostatečné spolupráce rodiny a školy

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

2. června 2016 

MAS Český les, z. s.

Pozvánka Prezentace Zápis

23. června 2016 

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

20. září 2016 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

24. listopadu 2016

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis

16. ledna 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

10. dubna 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

22. května 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

6. září 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis