Navigace

Obsah

 PRACOVNÍ SKUPINY

a

Pracovní skupiny se aktivně podílejí na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci a partnerství v SO ORP Domažlice. 

 

V pracovních skupinách jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři formálního i neformálního vzdělávání v území. 
 
Pracovní skupiny ovlivňují výstupy projektu, předávají zkušenosti, spolupracují na definování prioritních oblastí, navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci MAP.

Setkání pracovních skupin jsou plánována minimálně v květnu, červnu a říjnu.
 

Na úvodním jednání pracovních skupin, které se konalo 9. května 2016, bylo ustanoveno pět pracovních skupin (Zápis):

 

V září 2016 došlo ke sloučení pracovní skupiny Polytechnické vzdělávání s pracovní skupinou Matematická (pre)gramotnost.

Schůzky obou pracovních skupin probíhají společně.

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu se sami můžete zapojit do pracovních skupin - stačí kliknout na název pracovní skupiny.

 

První setkání každé pracovní skupiny proběhlo na konci května 2016, druhé v polovině června 2016, třetí setkání je plánováno na začátek října 2016. Každé setkání má určitý cíl a obsah.

 

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • Zvolení doporučených, volitelných a průřezových opatření MAP

 • Definování problémových a prioritních problémových oblastí

2. jednání

 • SWOT – 3 analýza prioritních problémových oblastí

 • Návrh na eliminaci dopadu prioritních problémových oblastí

 • Návrh témat, propagace a aktérů výměny zkušeností

3. jednání

 • Závěry analytické části MAP a Strategického rámce

 • Organizace Výměny zkušeností

4. jednání

 • Návrh cílů pro Roční akční plán

5. jednání

 • Návrh aktivit pro Roční akční plán

6. jednání

 • Návrh opatření a cílů opatření pro Akční plán
7. jednání
 • Akční plán - návrh konkrétních aktivit

8. jednání

 • Rozpracování logických rámců MAP