Navigace

Obsah

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Ř

Řídící výbor Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Domažlice je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.  Je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, SWOT -3 analýzu, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Roční akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou Evaluační zprávu.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV,  volí svého předsedu a  místopředsedu.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území SO ORP Domažlice.


 

Členové řídícího výboru 

 

JMÉNO
FUNKCE
JUDr. Zdeněk Novák
(předseda řídícího výboru)
místostarosta města Domažlice
Mgr. Pavel Hulec
(místopředseda řídícího výboru)
lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování pro Poběžovicko
Mgr. Dagmar Bauerová
tajemnice MÚ Kdyně
Mgr., Ing. Kamila Bendová
ředitelka DDM Domino Domažlice
Mgr. Petr Duda
referent Krajských akčních plánů
Mgr. Vladimír Duffek
ředitel ZŠ Mrákov
Sylva Heidlerová
ředitelka MAS Český les
Mgr. Marie Kadeřávková
učitelka ZŠ Bělá nad Radbuzou
David Kavalír
rodič Kdyně
Ing. Jan Kreuz
starosta obce Postřekov
Mgr. et Bc. Pavel Kopta
ředitel ZŠ Kdyně
Josef Kuneš
ředitel ZUŠ Domažlice
Ing. Petr Lehner
pověřený ředitel ZŠ Poběžovice
Mgr. Milada Mazancová
ředitelka ZŠ Kout na Šumavě
Helena Moudrá
ředitelka MŠ Koloveč
Ing. Dagmar Murínová
kancelář starosty MÚ Domažlice
Mgr. Lenka Pekárová
ředitelka MŠ Poběžovice
Mgr. Ivan Rybár
ředitel ZŠ Domažlice
Mgr. Hynek Říha
starosta města Poběžovice
Bc. Lenka Schirová
ředitelka Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice
Ing. Hana Vaňková
úsek školství a kultury MÚ Domažlice
Ing. Vladislav Vilímec
poslanec PČR, místostarosta města Kdyně, zástupce MAS Pošumaví

 

Jednání Řídícího výboru

Řídící výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok a dále na základě podnětu některého z členů Řídícího výboru.

 

 

28. dubna 2016

MÚ Domažlice

Pozvánka

Prezentace

Zápis

28. června 2016

MÚ Domažlice

Pozvánka

Prezentace

Zápis

15. září 2016

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

24. listopadu 2016

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

23. února 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

25. dubna 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

28. června 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

14. září 2017 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis