Navigace

Obsah

Členové pracovní skupiny Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů

 

Reprezentativnost

Jméno

Funkce

Zástupce RT MAP Ing. Alena Oplová, CSc. expert

Zástupce školy - MŠ

Jitka Poláková

ředitelka MŠ Mrákov

Jaroslava Weberová

učitelka ZŠ a MŠ Postřekov

Mgr. Eliška Vrbová

učitelka MŠ Mrákov

Zástupce školy – ZŠ 1. stupeň

Mgr. Andrea Langová

učitelka ZŠ a MŠ Postřekov

Mgr. Jana Pluhařová

učitelka ZŠ Staňkov (Horšovský Týn)

Zástupce školy – ZŠ Matematika

Mgr. Lenka Jedličková

učitelka ZŠ Staňkov (Horšovský Týn)

Zástupce školy – ZŠ ICT

Mgr. Miroslav Khas

učitel ZŠ Staňkov (Horšovský Týn)

Zástupce gymnázia – Matematika

Mgr. Hana Jano

učitelka Gymnázium Domažlice

 

Problémové oblasti matematické gramotnosti a pregramotnosti definované pracovní skupinou na prvním setkání:

  • absence organizovaného zajištění výměny zkušeností v oblasti matematické gramotnosti a pregramotnosti

  • nedostatečné technické a materiální zabezpečení pro rozvoj matematické gramotnosti a pregramotnosti

  • nedostatek/nedostupnost materiálů pro práci s interaktivními tabulemi

 

Prioritní problémová oblast:

  • absence organizovaného zajištění výměny zkušeností v oblasti matematické gramotnosti a pregramotnosti

 


 

 

Problémové oblasti digitální kompetence pedagogů ZŠ definované pracovní skupinou na prvním setkání :

  • neznalost metod implementace vlastní techniky žáků na stávající podmínky školy (různorodé operační systémy apod.)

  • nedostatek časových a finančních možností k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků

  • problematické používání mobilního ICT vybavení

 

Prioritní problémová oblast:

  • nedostatek časových a finančních možností k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

23. května 2016 

Městská knihovna Domažlice

Pozvánka

Prezentace

Zápis

13. června 2016 

MAS Český les, z. s. 

Pozvánka

Prezentace

Zápis

26. září 2016

MAS Český les, z. s. 

Pozvánka

Prezentace Zápis

30. listopadu 2016

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis

11. ledna 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

3. dubna 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

29. května 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

7. září 2017

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis