Navigace

Obsah

Členové pracovní skupiny Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ, pragramotnosti v MŠ, polytechnického vzdělávání a digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů

 

Reprezentativnost

Jméno

Funkce

Expert

Ing. Bohumír Kopecký

zástupce RT MAP

Zástupce školy - MŠ

Zdeňka Birnerová

ředitelka MŠ Horšovský Týn

Zástupce školy - ZŠ 1. stupeň

Mgr. Lenka Poslední

učitelka ZŠ Soukromé MŠ a ZŠ Adélka

Zástupce školy - ZŠ 1. stupeň

Mgr. Pavel Janský

ředitel ZŠ Horšovský Týn

Zástupce školy - ZŠ 1. i 2. stupeň

Mgr. Jana Tomášková

ředitelka ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Zástupce školy - ZŠ 1. i 2. stupeň

Mgr. Dagmar Hanzalová

učitelka ZŠ a MŠ Blížejov

Zástupce školy - ZUŠ

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka ZUŠ Staňkov

 

Problémové oblasti matematické pregramotnosti v MŠ, gramotnosti v ZŠ:

 • nedostatečný rozvoj mentoringu a dalších kolegiálních forem podpory na škole ve vztahu k matematické (pre)gramotnosti

 • nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku

 • chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku

 

Prioritní problémová oblast:

 • nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku a ročníku a zároveň nedostatečný rozvoj mentoringu matematické (pre)gramotnosti

 


 

Problémové oblasti polytechnického vzdělávání v MŠ a ZŠ:

 • nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání a na úhradu polytechnických kroužků

 • nevhodné či žádné vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání

 • nedostatečné/neodpovídající prostory

 • nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod.

 • nedostatek financí na zaplacení externích odborníků, kteří by pravidelně docházeli do škol a na pořádání exkurzí za těmito odborníky

 

Prioritní problémová oblast:

 • nedostatek financí na zaplacení externích odborníků pro tematické vyučování a na pořádání odborných exkurzí v rámci polytechnického vzdělávání

 


 

Problémové oblasti ICT v MŠ a ZŠ:

 • nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení

 • nevhodné či zastaralé ICT vybavení

 • nedostatek možností a financí na další vzdělávání pedagogů v místě či regionu školy

 • nedostatek financí na revize a údržbu ICT vybavení

 

Prioritní problémová oblast:

 • nedostatek možností a financí na další vzdělávání pedagogů v místě či regionu školy a nedostatek financí na revize a údržbu ICT vybavení

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

14. června 2016 

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace

Zápis

26. září 2016

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis

7. prosince 2016

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace Zápis

12. ledna 2017

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace

Zápis

6. dubna 2017

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace

Zápis

30. května 2017

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace

Zápis

21. června 2017

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace

Zápis