Navigace

Obsah

Členové pracovní skupiny Rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, jazykového vzdělávání dětí a žáků, inkluzivního vzdělávání

 

Reprezentativnost

Jméno

Funkce

Expert

Ing. Bohumír Kopecký

zástupe RT MAP

Zástupce ORP Horšovský Týn

Marie Škardová 

referentka odboru finančního a školství MU Horšovský Týn

Zástupce školy - ZŠ 1. i 2. stupeň

Mgr. Pavel Janský

ředitel ZŠ Horšovský Týn

Zástupce školy - ZŠ 1. i 2. stupeň

Mgr. Jana Pluhařová

učitelka ZŠ Staňkov

Zástupce školy - ZŠ 1. i 2. stupeň

Mgr. Jana Tomášková

ředitelka ZŠ a OŠ Horšovský Týn

 

Problémové oblasti čtenářské (pre)gramotnosti v MŠ a ZŠ:

 • nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti

 • nedostatečný rozvoj mentoringu a dalších kolegiálních forem podpory na škole ve vztahu ke čtenářské pregramotnosti a gramotnosti

 • nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj čtenářské gramotnosti mimo školu

 • chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku

 

Prioritní problémová oblast:

 • nedostatečná přiměřená stabilní finanční podpora pro rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti, nedostatečný rozvoj mentoringu ve vztahu ke čtenářské (pre)gramotnosti a nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku

 


 

Problémové oblasti inkluzívního vzdělávání v MŠ, ZŠ:

 • nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí a žáků

 • na školu je tlačeno ze strany státu na rychlou změnu stávajícího systému

 • technická nemožnost bezbariérových úprav školy

 • nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné žáky

 • nedostatek odborných pracovníků – asistentů pedagoga a speciálních pedagogů

 

Prioritní problémová oblast:

 • nedostatek kvalifikovaných, odborných pracovníků a finančního zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí a žáků

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

15. června 2016 

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace

Zápis

20. září 2016

MAS Český les, z. s.  

Pozvánka

Prezentace Zápis

7. prosince 2016

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace Zápis

12. ledna 2017

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace

Zápis

6. dubna 2017

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace

Zápis

30. května 2017

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace

Zápis

21. června 2017

MÚ Horšovský Týn

Pozvánka

Prezentace

Zápis