Navigace

Obsah

PRACOVNÍ SKUPINY

a

Pracovní skupiny se aktivně podílejí na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci a partnerství v SO ORP Horšovský Týn.

 

V pracovních skupinách jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři formálního i neformálního vzdělávání v území. 

 
Pracovní skupiny ovlivňují výstupy projektu, předávají zkušenosti, spolupracují na definování prioritních oblastí, navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci MAP.
 
Setkání pracovních skupin jsou plánována minimálně v červnu, září a říjnu.
 

Na úvodním setkání pracovních skupin, které se  konalo 8. června 2016, byly ustanoveny dvě pracovní skupiny (Zápis):

 

V prosinci 2016 došlo ke sloučení pracovní skupiny Čtenářská (pre)gramotnost s pracovní skupinou Matematická (pre)gramotnost.

Schůzky obou pracovních skupin probíhají společně.

 

 

V případě zájmu se sami můžete zapojit do pracovních skupin - stačí kliknout na název pracovní skupiny.

 

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • Představení projektu MAP

 • Seznámení s výsledky dotazníků MŠMT

 • Zvolení doporučených, volitelných a průřezových opatření MAP

 • Definování problémových a prioritních problémových oblastí

2. jednání

 

 • Závěry analytické části MAP a Strategického rámce

 • Organizace Výměny zkušeností

3. jednání

 • Návrh cílů pro Roční akční plán

4. jednání

 • Návrh aktivit pro Roční akční plán

5. jednání

 • Návrh opatření a cílů opatření pro Akční plán

6. jednání

 • Akční plán - návrh konkrétních aktivit

7. jednání

 • Zpracování logických rámců k vybraným aktivitám z Ročního akčního plánu