Navigace

Obsah

Formální dokumenty

1. zpráva o realizaci MAP HT květen _ září 2016 Staženo: 344x

2. zpráva o realizaci MAP HT říjen _ prosinec 2016 Staženo: 350x

3. zpráva o realizaci MAP HT leden _ duben 2017 Staženo: 358x

4. zpráva o realizaci MAP HT květen _ srpen 2017 Staženo: 325x

Akční plán pro území SO ORP HT Staženo: 348x

Aktivity projektu MAP ORP Horšovský Týn - souhrnný kalendář Staženo: 287x

Analytická část místního akčního plánu v SO ORP Horšovský Týn Staženo: 418x

Hodnotící zpráva z workshopu Robotické stavebnice HT 24. 1. 2017 Staženo: 344x

Hodnotící zpráva ze semináře Cílevědomě, hravě a zdravě aneb naplňování RVP PV v praxi MŠ 7. 12. 2016 Staženo: 326x

Hodnotící zpráva ze semináře Čáry máry tam a zpátky, poletíme do pohádky 22. 5. 2017 Staženo: 321x

Hodnotící zpráva ze semináře Děti od dvou let v mateřské škole 5. 4. 2017 Staženo: 301x

Hodnotící zpráva ze semináře Inkluze z pohledu dítěte s vývojovými poruchami učení 7. 6. 2017 Staženo: 309x

Hodnotící zpráva ze semináře Integrace dítěte s PAS v mateřské škole HT 18. 1. 2017 Staženo: 426x

Hodnotící zpráva ze semináře Kritické myšlení aneb účastníci v roli žáků 25. 5. 2017 Staženo: 407x

Hodnotící zpráva ze semináře Které knihy nabízet dětským čtenářům a kde je hledat 21. 2. 2017 Staženo: 314x

Hodnotící zpráva ze semináře Předmatematické činnosti v MŠ 19. 6. 2017 Staženo: 342x

Hodnotící zpráva ze semináře Školská legislativa v praxi základních a mateřských škol 26. 4. 2017 Staženo: 336x

Hodnotící zpráva ze semináře Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ 31. 5. 2017 Staženo: 372x

Identifikace dotčené veřejnosti - Seznam relevantních aktérů ve SO ORP Horšovský Týn verze 2 Staženo: 522x

Jednací řád ŘV ORP Horšovský Týn Staženo: 364x

Stránka