Navigace

Obsah

Formální dokumenty

1. zpráva o realizaci MAP HT květen _ září 2016 Staženo: 358x

2. zpráva o realizaci MAP HT říjen _ prosinec 2016 Staženo: 364x

3. zpráva o realizaci MAP HT leden _ duben 2017 Staženo: 370x

4. zpráva o realizaci MAP HT květen _ srpen 2017 Staženo: 338x

Akční plán pro území SO ORP HT Staženo: 360x

Aktivity projektu MAP ORP Horšovský Týn - souhrnný kalendář Staženo: 300x

Analytická část místního akčního plánu v SO ORP Horšovský Týn Staženo: 430x

Hodnotící zpráva z workshopu Robotické stavebnice HT 24. 1. 2017 Staženo: 357x

Hodnotící zpráva ze semináře Cílevědomě, hravě a zdravě aneb naplňování RVP PV v praxi MŠ 7. 12. 2016 Staženo: 343x

Hodnotící zpráva ze semináře Čáry máry tam a zpátky, poletíme do pohádky 22. 5. 2017 Staženo: 337x

Hodnotící zpráva ze semináře Děti od dvou let v mateřské škole 5. 4. 2017 Staženo: 312x

Hodnotící zpráva ze semináře Inkluze z pohledu dítěte s vývojovými poruchami učení 7. 6. 2017 Staženo: 322x

Hodnotící zpráva ze semináře Integrace dítěte s PAS v mateřské škole HT 18. 1. 2017 Staženo: 438x

Hodnotící zpráva ze semináře Kritické myšlení aneb účastníci v roli žáků 25. 5. 2017 Staženo: 421x

Hodnotící zpráva ze semináře Které knihy nabízet dětským čtenářům a kde je hledat 21. 2. 2017 Staženo: 328x

Hodnotící zpráva ze semináře Předmatematické činnosti v MŠ 19. 6. 2017 Staženo: 358x

Hodnotící zpráva ze semináře Školská legislativa v praxi základních a mateřských škol 26. 4. 2017 Staženo: 350x

Hodnotící zpráva ze semináře Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ 31. 5. 2017 Staženo: 388x

Identifikace dotčené veřejnosti - Seznam relevantních aktérů ve SO ORP Horšovský Týn verze 2 Staženo: 539x

Jednací řád ŘV ORP Horšovský Týn Staženo: 379x

Stránka