Navigace

Obsah

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Ř

Řídící výbor Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Horšovský Týn je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP.  Je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, SWOT-3 analýzu, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Roční akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou Evaluační zprávu.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV,  volí svého předsedu a  místopředsedu.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území SO ORP Horšovský Týn.

 


 

Členové Řídícího výboru 

 

JMÉNO

FUNKCE

Václav Mothejzík
(předseda Řídícího výboru)

starosta města Horšovský Týn

Mgr. Jitka Suchá
(místopředsedkyně Řídícího výboru)

zástupce ředitele ZŠ Staňkov

Mgr., Ing. Kamila Bendová

ředitelka DDM Domino Domažlice

Božena Burdová

ředitelka MŠ Mezholezy

Mgr. Petr Duda

referent Krajských akčních plánů

Mgr. Dagmar Hanzalová

učitelka ZŠ a MŠ Blížejov

Sylva Heidlerová

ředitelka MAS Český les, z. s.

Jan Hůrka

rodič, Lštění

Marie Škardová

odbor finanční a školství MÚ Horšovský Týn

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka ZUŠ Staňkov

 

Jednání Řídícího výboru

Řídící výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok a dále na základě podnětu některého z členů Řídícího výboru.

 

26. května 2016
MÚ Horšovský Týn
29. června 2016
MÚ Horšovský Týn
22. září 2016 MÚ Horšovský Týn Pozvánka Prezentace Zápis
1. prosince 2016 MÚ Horšovský Týn Pozvánka Prezentace Zápis
25. ledna 2017 MÚ Horšovský Týn Pozvánka Prezentace Zápis
27. dubna 2017 MÚ Horšovský Týn Pozvánka Prezentace Zápis
27. června 2017 MÚ Horšovský Týn Pozvánka Prezentace Zápis
21. srpna 2017 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis