Navigace

Obsah

Zápisy z akcí:

Zápis z workshopu Elektrotechnický dějepis ze dne 10. 11. 2016

Zápis ze semináře Rodiče, ptejte se, co je inkluzivní vzdělávání v MŠ ze dne 15. 11. 2016

Zápis ze semináře Cílevědomě, hravě a zdravě aneb naplňování RVP PV v praxi MŠ 8. 12. 2016

Zápis z workshopu Robotické stavebnice ze dne 17. 1. 2017

Zápis z workshopu Učíme inkluzivně na ZŠ 26. 1. 2017

Zápis ze semináře Elektrotechnický dějepis II ze dne 13. 2. 2017

Zápis ze semináře Jak může literatura pomoci při začleňování dětí s handicapem do školní třídy ze dne 21. 2. 2017

Zápis ze semináře Asistent ve třídě - podpora nebo pohroma ze dne 1. 3. 2017

Zápis z workshopu Učíme inkluzivně v mateřské škole ze dne 16. 3. 2017

Zápis ze semináře Nová školská legislativa v praxi základních škol ze dne 23. 3. 2017

Zápis ze semináře Přechod žáků z malotřídek do spádových škol ze dne 4. 5. 2017

Zápis ze semináře Jiné dítě v základní škole ze dne 17. 5. 2017

Zápis ze seminář Skutečně zdravá škola aneb Jak obohatit vzdělávací program žáků o praktické aktivity ze dne 30. 5. 2017

Zápis z workshopu Polytechnická výchova v MŠ ze dne 5. 6. 2017

Zápis ze semináře Současná česká literatura pro děti ze dne 4. 9. 2017

Zápis ze semináře Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh ze dne 4. 9. 2017

Zápis ze semináře Předmatematické činnosti v MŠ ze dne 26. 9. 2017

 

 

Hodnotící zprávy z akcí:

Hodnotící zpráva z workshopu Elektrotechnický dějepis ze dne 10. 11. 2016

Hodnotící zpráva ze semináře Rodiče, ptejte se, co je inkluzivní vzdělávání v mateřské škole ze dne 15. 11. 2016

Hodnotící zpráva ze semináře Cílevědomě, hravě a zdravě aneb naplňování RVP PV v praxi MŠ 8. 12. 2016

Hodnotící zpráva z workshopu Robotické stavebnice 17. 1. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Učíme inkluzivně na základní škole 26. 1. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Elektrotechnický dějepis II 13. 2. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Jak může literatura pomoci při začleňování dětí s handicapem do školní třídy 21. 2. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Asistent ve třídě - podpora nebo pohroma 1. 3. 2017

Hodnotící zpráva z workshopu Učíme inkluzivně v mateřské škole 16. 3. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Nová školská legislativa v praxi základních škol 23. 3. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Přechod žáků z malotřídek do spádových škol 4. 5. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Jiné dítě v základní škole 17. 5. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Skutečně zdravá škola 30. 5. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Polytechnická výchova v MŠ 5. 6. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Současná česká literatura pro děti 4. 9. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh 4. 9. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Předmatematické činnosti v MŠ 26. 9. 2017