Navigace

Obsah

logolink OP JAK

Řídící výbor

 

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání IV ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména Analytickou část, Strategický rámec MAP, finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání, jednotlivé Akční plány, evaluační zprávy.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV  a Jednací řád ŘV,  volí svého předsedu a  místopředsedu.

 


Členové Řídícího výboru

Předseda ŘV

Město Domažlice

Bc. Stanislav Antoš - starosta

Místopředseda ŘV

Město Horšovský Týn

Vladislava Karbanová – referentka odboru školství

 

 

Název subjektu

Jméno zástupce – pracovní pozice/funkce

Zástupce RT MAP

RT MAP

Jana Paidarová – odborný řešitel

Zástupci zřizovatelů škol

Obec Postřekov

Bc. Ondřej Cibulka - místostarosta

Městys Klenčí pod Čerchovem

Bc. František Čipera - radní pro školství a kulturu

Město Domažlice

Ing. Dagmar Murínová - vedoucí kanceláře starosty

Zástupci vedení škol

MŠ Koloveč

Helena Moudrá - ředitelka

ZŠ a MŠ Osvračín

Mgr. Jana Pluhařová - ředitelka

MŠ Poběžovice

Mgr. Lenka Pekárová - ředitelka

ZŠ Domažlice

Mgr. Ivan Rybár - ředitel

ZŠ Staňkov

Mgr. Jitka Suchá - ředitelka

ZŠ Kdyně

Mgr. et Bc. Pavel Kopta - ředitel

ZŠ Kout na Šumavě

Mgr. Milada Mazancová - ředitelka

Učitelé

ZŠ a MŠ Klenčí p. Čerchovem

Mgr. Anna Čiperová - učitelka

ZŠ a MŠ Blížejov

Mgr. Iva Dostálová – zástupce ředitele

Zástupce školních družin

ZŠ Kout na Šumavě

Jitka Jaklová - vychovatelka

Zástupci základních uměleckých škol

ZUŠ Domažlice

Josef Kuneš - ředitel

ZUŠ Staňkov

Mgr. Iva Zahořová - ředitelka

Zástupci organizací neformálního
a zájmového vzdělávání

DDM Domino Domažlice

Mgr., Ing. Kamila Bendová - ředitelka

Zástupce kraje/realizačního týmu projektu IDZ

Plzeňský kraj

Mgr. Petr Duda - referent na úseku organizace školství

Projekt IDZ/ NPI ČR

Mgr. Radka Štruncová - metodička pro vzdělávání

Zástupce rodičů

rodič

Ing. Olga Pulchartová

Zástupce obcí, které nezřizují školu

Obec Spáňov

Vojtěch Jírovec - starosta

Zástupce MAS působících na území MAP – MAS Pošumaví

MAS Pošumaví

Ing. Vladislav Vilímec - člen výkonné rady

Zástupce ORP

Město Horšovský Týn

Vladislava Karbanová – referentka odboru školství

Město Domažlice

Bc. Stanislav Antoš - starosta

 

Jednání Řídícího výboru

15. února 2024 

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis