Navigace

Obsah

logolink OP JAK

Pracovní skupina pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu každého žáka

 

Tato pracovní skupina je v projektu vytvořena z důvodu prohloubení podpory tematické oblasti polytechnického vzdělávání. Nedílnou součástí její práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Pracovní skupina se  zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 


Členové pracovní skupiny

Jméno zástupce

Název subjektu

Cílová skupina

Bc. Radka Zůnová

MŠ Zahořany

vedení škol - ředitel školy

Mgr., Ing. Kamila Bendová

DDM Domino

ostatní aktéři v oblasti vzdělávání - ředitelka DDM

Radka Vaňková

MŠ Kdyně Markova

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Ing. Lucie Cihlářová

OS Koráb

rodiče dětí a žáků

Mgr. Dagmar Hanzalová

ZŠ a MŠ Blížejov

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, pedagog s 5-letou praxí

Mgr. Anna Čiperová

ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Mgr. Gabriela Milsimerová

ZŠ Domažlice Komenského 17

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Věra Čechová

ZŠ a MŠ Postřekov

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Jan Koutník

 

široká veřejnost

Ing. Simona Šimková

 

rodiče dětí a žáků

Mgr. Karolína Olejníková

Člověk v tísni

ostatní aktéři v oblasti vzdělávání 

Mgr. Martin Anderle

ZŠ a OŠ Horšovský Týn

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Lukáš Kazda

  rodiče dětí a žáků

 


Jednání pracovní skupiny

20. 3. 2024 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
5. 6. 2024 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis