Navigace

Obsah

logo link OP JAK

Pracovní skupina pro rozvoj regionální identity a pro rozvoj potenciálu každého žáka

 

Cílem pracovní skupiny je iniciovat místně zakotvené učení s důrazem na formování regionální identity; využití ekologických, kulturně-sociálních i ekonomických témat majících vazbu k regionu a za pomoci místních spolků, knihoven, muzeí a dalších poskytovatelů neformálního vzdělávání jejich zařazení do výuky. Další náplní je podpora rozvoje kulturního povědomí dětí a žáků i pedagogů s vazbou na regionální témata a programy zaměřené na podporu regionálního kulturního povědomí; podpora regionálních tradic a historie, sounáležitosti s místem, tak aby nedocházelo k vylidňování pohraničního regionu, kterým území je. Dalším úkolem skupiny je zprostředkovávat propojení školy a neformálního vzdělávání s obecní komunitou a vytváření podmínek pro rozvoj potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Pracovní skupina se zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 


Členové pracovní skupiny

Jméno zástupce

Název subjektu

Cílová skupina

MgA.Marta Vobrubová

Galerie bratří Špillarů

pracovníci subjektů zřizovaných veřejnou správou

Mgr. Jana Pluhařová

ZŠ a MŠ Osvračín

vedení škol - ředitel školy, pedagog s 5-letou praxí

Julie Šlajsová

MŠ Kdyně Markova

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Ing. Lukáš Hrbáček

 

rodiče dětí a žáků

Bc. Radka Zůnová

MŠ Zahořany

vedení škol - ředitel školy

Vlastimil Hálek

OS Koráb

široká veřejnost

Mgr. Kristýna Pinkrová

Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj

ostatní aktéři v oblasti vzdělávání 

Mgr. Tereza Smazalová

ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Mgr. Jana Volfíková

ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Mgr. Anna Čiperová

ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Mgr. Iva Zahořová

ZUŠ Staňkov

vedení škol - ředitel školy

Hana Dufková

ZŠ Domažlice Komenského 17

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Taťána Biben

 

rodiče dětí a žáků

Mgr. David Pinkr

ZŠ Mrákov

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Jitka Kličková

 

rodiče dětí a žáků

Ing. Alena Oplová, CSc.

 

široká veřejnost

Ing. Olga Pulchartová

 

rodiče dětí a žáků

Ing. Simona Šimková

 

rodiče dětí a žáků

Mgr. Eva Vondrašová

Rodinné a komunitní centrum Pelíšek, Mnichov

ostatní aktéři v oblasti vzdělávání 

Lukáš Kazda

  rodiče dětí a žáků

 


Jednání pracovní skupiny

25. 3. 2024 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
27. 5. 2024 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis