Navigace

Obsah

logolink OP JAK

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Dále také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Schází se min. 4x ročně.

 


Členové pracovní skupiny

Jméno zástupce

Název subjektu

Cílová skupina

Eliška Ferková

Dětský domov Staňkov, ZDVOP Robinson Klenčí

Pracovníci subjektů zřizovaných veřejnou správou

Bc. Ivana Kreslová

MŠ Kdyně Markova

vedení škol - ředitel školy

Bc. Radka Zůnová

MŠ Zahořany

vedení škol - ředitel školy

Ing. Hana Vaňková

MÚ Domažlice

Pracovníci veřejné správy - úsek školství a kultury

Hana Dufková

ZŠ Domažlice Komenského 17

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Mgr. Anna Čiperová

ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Mgr. Tereza Smazalová

ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Mgr. et Bc. Pavel Kopta

ZŠ Kdyně

vedení škol - ředitel školy

Mgr. Veronika Máchálková

ZŠ Domažlice Komenského 17

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Mgr. Milada Mazancová

ZŠ Kout na Šumavě

vedení škol - ředitel školy

Mgr. et Mgr. Alena Zítková

ZŠ Poběžovice

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Jan Koutník

 

široká veřejnost

Petra Lorencová

 

rodiče dětí a žáků

Ing. Simona Šimková

 

rodiče dětí a žáků

Bc. Zlata Jahnová

MŠ Luženice

vedení škol - ředitel školy

Mgr. Šárka Šlajsová

ZŠ Kdyně

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Mgr. Karolína Olejníková

Člověk v tísni

ostatní aktéři v oblasti vzdělávání 

Taťána Biben

 

rodiče dětí a žáků

Jitka Kličková

 

rodiče dětí a žáků

 


Jednání pracovní skupiny

26. 3. 2024 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
29. 5. 2024 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis