Navigace

Obsah

logolink OP JAK

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

 

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Dále se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP a spolupracuje s pracovní skupinou pro financování. Pracovní skupina se  zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny. Schází se min. 4x ročně.