Navigace

Obsah

logolink OP JAK

Pracovní skupina pro financování

 

Obsahem práce je vytvoření návrhu, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP/akčních plánů a zprostředkovávat informace o plánovaných/vyhlášených dotačních titulech/výzvách v oblasti vzdělávání nebo může také pomáhat hledat finanční prostředky na investiční priority zřizovatelů a škol. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Schází se min. 4x ročně.

 


Členové pracovní skupiny

Jméno zástupce

Název subjektu

Cílová skupina

Vlastimil Hálek

OS Koráb

ostatní aktéři v oblasti vzdělávání

Bc. Zlata Jahnová

MŠ Luženice

vedení škol - ředitel školy

Martin Frei

Klenčí pod Čerchovem

zřizovatelé - místostarosta

Mgr. Iva Zahořová

ZUŠ Staňkov

vedení škol - ředitel školy

Ing. Hana Vaňková

MÚ Domažlice

pracovníci veřejné správy - úsek
školství a kultury

Mgr. Lenka Pekárová

MŠ Poběžovice

vedení škol - ředitel školy

Mgr. Ivan Rybár

ZŠ Domažlice
Komenského 17

vedení škol - ředitel školy

Helena Moudrá

MŠ Koloveč

vedení škol - ředitel školy

Bc. Ivana Kreslová

MŠ Kdyně Markova

vedení škol - ředitel školy

Bc. Radka Zůnová

MŠ Zahořany

vedení škol - ředitel školy

Mgr. Jitka Suchá

ZŠ Staňkov

vedení škol - ředitel školy

Mgr. Jana Pluhařová

ZŠ a MŠ Osvračín

vedení škol - ředitel školy

Mgr. Iva Dostálová

ZŠ a MŠ Blížejov  vedení škol - zástupkyně školy

Lukáš Kazda

  rodiče dětí a žáků

 


Jednání pracovní skupiny

25. 3. 2024 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
27. 5. 2024 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis