Navigace

Obsah

Finální místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn Staženo: 234x | 02.03.2020

Harmonogram evaluací MAP II Staženo: 247x | 03.09.2018

Hodnotíc zpráva z akce Ttisková beseda s novináři 29. 8. 2019 Staženo: 152x | 02.12.2019

Hodnotící zpráva Základy Hejného metody na 1. stupni základní školy 26. 6. 2018 Staženo: 279x | 06.08.2018

Hodnotící zpráva Inkluze - mýty a realita 10. 5. 2018 Staženo: 263x | 06.07.2018

Hodnotící zpráva Proč děti nerady čtou aneb jak na učení bez mučení 20. 6. 2018 Staženo: 276x | 23.08.2018

Hodnotící zpráva z exkurze na Střední průmyslovou školu Klatovy 10. 6. 2019 Staženo: 198x | 23.09.2019

Hodnotící zpráva z workshopu Co nás trápí při vzdělávání dětí a žáků se speciálnámi vzdělávacími potřebami 29. 9. 2020 Staženo: 140x | 27.01.2021

Hodnotící zpráva z workshopu Jak může rodičům pomoci škola a jak rodiče mohou pomoci škole 10. 11. 2021 Staženo: 102x | 15.02.2022

Hodnotící zpráva z workshopu Pokusohraní, aneb lze propojit inkluzivní vzdělávání s polytechnikou ze dne 13. 11. 2018 Staženo: 177x | 07.01.2020

Hodnotící zpráva z workshopu Rodiče, ptejte se aneb jak na odklad školní docházky 9. 3. 2021 Staženo: 120x | 03.08.2021

Hodnotící zpráva z workshopu Zvyšování připravenosti škol hlavního vzdělávacího proudu na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření 21. 5. 2018 Staženo: 331x | 25.07.2018

Hodnotící zpráva ze školení ŘV Praktické dopady distančního vzdělávání na problematiku rovných příležitostí 26. 10. 2021 Staženo: 79x | 31.01.2022

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akc Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen v hodinách češtiny 11. 2. 2020 Staženo: 143x | 15.05.2020

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce ADHD ve třídě a školní družině 29. 11. 2021 Staženo: 68x | 17.05.2022

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce Bezpečná komunikace školy s rodiči 24. 2. 2022 Staženo: 74x | 27.04.2022

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce Čtenářská gramotnost napříč předměty na 2. stupni ZŠ 27. 5. 2021 Staženo: 99x | 01.09.2021

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce Čtenářská gramotnost trochu jinak aneb ve třídě i přes internet s kartami Imaglee 6. 10. 2020 Staženo: 121x | 15.01.2021

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce Den s policií 21. 5. 2019 Staženo: 125x | 15.02.2021

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce Děti neklidné, zlobivé a zlé 22. 2. 2021 Staženo: 136x | 02.06.2021

Stránka