Navigace

Obsah

Zápisy z akcí:

Zápis ze semináře Cílevědomě, hravě a zdravě aneb naplňování RVP PV v praxi MŠ 7. 12. 2016

Zápis z přednášky Integrace dítěte s PAS ze dne 18. 1. 2017

Zápis z workshopu Robotické stavebnice ze dne 24. 1. 2017

Zápis ze semináře Které knihy nabízet dětským čtenářům ze dne 21. 2. 2017

Zápis ze semináře Děti do dvou let v mateřské školce ze dne 5. 4. 2017

Zápis ze setkání ředitelů na téma Školská legislativa v praxi ZŠ a MŠ ze dne 26. 4. 2017

Zápis ze semináře Čáry máry tam a zpátky, poletíme do pohádky ze dne 22. 5. 2017

Zápis ze semináře Kritické myšlení aneb účastníci v roli žáků ze dne 25. 5. 2017

Zápis ze semináře Základy Hejného metody na 1. stupni základní školy ze dne 31. 5. 2017

Zápis ze semináře Inkluze z pohledu dítěte s vývojovými poruchami učení ze dne 7. 6. 2017

Zápis ze semináře Předmatematické činnosti ze dne 19. 6. 2017

 

 

Hodnotící zprávy z akcí:

Hodnotící zpráva ze semináře Cílevědomě, hravě a zdravě aneb naplňování RVP PV v praxi MŠ 7. 12. 2016

Hodnotící zpráva ze semináře Integrace dítěte s PAS v mateřské škole 18. 1. 2017

Hodnotící zpráva z workshopu Robotické stavebnice 24. 1. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Které knihy nabízet dětským čtenářům a kde je hledat 21. 2. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Děti od dvou let v mateřské škole 5. 4. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Školská legislativa v praxi základních a mateřských škol 26. 4. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Čáry máry tam a zpátky, poletíme do pohádky 22. 5. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Kritické myšlení aneb účastníci v roli žáků 25. 5. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ 31. 5. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Inkluze z pohledu dítěte s vývojovými poruchami učení 7. 6. 2017

Hodnotící zpráva ze semináře Předmatematické činnosti v MŠ 19. 6. 2017