Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Ing. Jana Strnadová

účetní, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Hana Bušková

pedagog, ZŠ Kdyně

Mgr. Michaela Patková

pedagog, ZŠ Kdyně

Mgr. Martin Anderle

pedagog, ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Ing. Václav Kybic

odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Jana Pluhařová

pedagog, ZŠ Staňkov

Mgr. Lucie Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 

Seznam místních lídrů

Mgr. Jana Pluhařová

ACC (ICF), učitelka na ZŠ Staňkov, kouč, mentor, lektorka a učitelka Hejného matematiky

 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

17. května 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

25. června 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka Prezentace Zápis
4. září 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
18. října 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
24. ledna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
21. března 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. září 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
12. listopadu 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
23. ledna 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
duben 2020 distanční forma --- --- Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti ICT
 • výhody a nevýhody zavádění nových metod při výuce matematiky

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • vytipování místních lídrů
 • výhody a nevýhody interaktivních tabulí
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení Ročního akčního plánu MAP I
 • SWOT - 3 analýza
 • seznam místních lídrů
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
7. jednání
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
 • návrhy neinvestičních aktivit
 • cíle a priority 1. aktualizace Strategického rámce
 • možnosti elektronické komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči
8. jednání
 • Strategická část MAP
 • investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
9. jednání
 • finální Místní akční plán rozvojevzdělávání II
 • cíle k 2. aktualizaci Strategického rámce
10. jednání
 • 4. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 • Akční plán na období 07/2020 - 12/2021