Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu každého žáka

 

Tato pracovní skupina je v projektu vytvořena z důvodu prohloubení podpory tematické oblasti polytechnického vzdělávání, kterou se ve větší míře zabývaly rovněž oba projekty MAP I. Nedílnou součástí její práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Pracovní skupina se  zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny.  Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

Ing. Bohumír Kopecký

pedagog, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Dagmar Hanzalová

ředitelka, ZŠ a MŠ Blížejov

Lucie Khasová

pedagog, MŠ Koloveč

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Ing. Václav Kybic

odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Ing. Eva Pavleová

pedagog volného času, DDM

Bc. Nicole Jasanová DiS.

pedagog, MŠ Luženice

Božena Burdová

ředitelka školy, MŠ Mezholezy

Mgr. Gabriela Milsimerová

pedagog, ZŠ Komenského, Domažlice

 

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

31. května 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

19. června 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis
13. září 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. října 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. ledna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
14. března 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • kybernetický tábor, robotické stavebnice
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti ICT

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • vytipování místních lídrů
 • výukové metody
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení Ročního akčního plánu MAP I
 • SWOT - 3 analýza
 • seznam místních lídrů
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP