Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro financování

 

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Schází se min. 4x ročně

 

Jméno

Funkce

Ing. Jana Strnadová

účetní, vedoucí pracovní skupiny

Ing. Olga Pulchartová

odborník na IROP, MAS Český les

Vlastimil Hálek

odborník na IROP

Bc. Zlata Jahnová

ředitelka školy, MŠ Luženice

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D.

starosta městyse, Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Iva Zahořová

ředitelka školy, ZUŠ Staňkov

Ing. Hana Vaňková

Úsek školství a kultury, MÚ Domažlice

Mgr. Lenka Pekárová

ředitelka školy, MŠ Poběžovice

Mgr. Ivan Rybár

ředitel školy, ZŠ Komenského, Domažlice

Helena Moudrá

ředitelka školy, MŠ Koloveč

Bc. Ivana Kreslová

ředitelka školy, MŠ Kdyně Markova

 

Zájemci o členství v pracovní skupině pro financování se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

23. května 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

21. června 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace Zápis
11. září 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
10. října 2018 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
22. ledna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
13. března 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
16. září 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
19. listopadu 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
22. ledna 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
duben 2020 distanční forma --- --- Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • přehled možných zdrojů financování
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti ICT

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • informace k šablonám
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení plnění Ročního akčního plánu MAP I
 • nové dotační programy
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • novinky IROP
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
 • prioritizace investičních záměrů v SR MAP
7. jednání
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
 • návrhy neinvestičních aktivit
 • cíle a priority 1. aktualizace Strategického rámce
 • novinky v dotačních programech a šablonách
8. jednání
 • Strategická část MAP
 • investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
9. jednání
 • finální Místní akční plán rozvojevzdělávání II
 • cíle k 2. aktualizaci Strategického rámce
 • novinky v dotačních programech a šablonách
10. jednání
 • 4. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 • Akční plán na období 07/2020 - 12/2021