Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou  pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

RNDr. Lenka Vašíčková

pedagog, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Jana Volfíková

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Bc. Zlata Jahnová

ředitelka školy, MŠ Luženice

Mgr. Helena Reinigerová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Ing. Václav Kybic

odborník na začleňování ICT do vzdělávání

Mgr., Ing. Kamila Bendová

ředitelka, DDM Domino Domažlice

Mgr. Lucie Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Jana Pluhařová

pedagog, ZŠ Staňkov

Mgr. Tereza Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Šárka Šlajsová

pedagog, ZŠ Kdyně

Jitka Pluháčková

pedagog, ZUŠ Staňkov

Mgr. Lenka Šimůnková pedagog, práce s dětmi se SVP, ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Ing. Petra Kůtová

redaktor, Domažlický deník

Mgr. Hana Cardová

pedagog, ZŠ a MŠ Postřekov

Věra Řezníčková

Městská knihovna Horšovský Týn

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 

Seznam místních lídrů

Mgr. Jana Pluhařová

ACC (ICF), učitelka na ZŠ Staňkov, kouč, mentor, lektorka a regionální koordinátorka Školních čtenářských klubů

Jitka Pluháčková

vedoucí literárně dramatického oboru ZUŠ Staňkov, organizátorka okresních a krajských kol v recitaci "Dětská scéna"

BcA. Dana Žáková

vedoucí a učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ J. Jindřicha Domažlice a ZUŠ Kdyně, vedoucí krajské sekce literárně dramatického oboru, lektor

 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

 

30. května 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

20. června 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka Prezentace Zápis
12. září 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka Prezentace Zápis
25. října 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka Prezentace Zápis
24. ledna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
13. března 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. září 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
12. listopadu 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
23. ledna 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
duben 2020 distanční forma --- --- Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti čtenářské gramotnosti a ICT
 • čtenářská strategie

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • vytipování místních lídrů
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení Ročního akčního plánu MAP I
 • SWOT - 3 analýza
 • seznam místních lídrů
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednání
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
7. jendání
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
 • návrhy neinvestičních aktivit
 • cíle a priority 1. aktualizace Strategického rámce 
 • postoj rodičů ke čtenářství dětí, jak rodiče zapojit
8. jednání
 • Strategická část MAP
 • investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
9. jednání
 • finální Místní akční plán rozvojevzdělávání II
 • cíle k 2. aktualizaci Strategického rámce
10. jednání
 • 4. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 • Akční plán na období 07/2020 - 12/2021