Navigace

Obsah

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

Pracovní skupina se zabývá především přechody dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Obsahem pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navržené aktivity v akčním plánu. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.  Schází se min. 4x ročně.

 

Jméno

Funkce

RNDr. Lenka Vašíčková

pedagog, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. et Bc. Pavel Kopta

ředitel školy, ZŠ Kdyně

Mgr. Anna Čiperová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Eliška Ferková

pracovnice programu podpory vzdělávání, Člověk v tísni

Mgr. Marie Pittnerová

pedagog, ZŠ Poběžovice

Mgr. Jana Volfíková

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Václava Forstová

speciální pedagog, PPP Domažlice

Mgr. Tereza Smazalová

pedagog, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Mgr. Milada Mazancová

ředitelka školy, ZŠ Kout na Šumavě

Ing. Hana Vaňková

zástupce obce, MÚ Domažlice

Jan Kudry, Ph.D.

Agentura pro sociální začleňování

Mgr. Dagmar Bauerová

důchodce

 

Zájemci o členství v pracovní skupině pro rovné příležitosti se k nám mohou připojit vyplněním tohoto registračního formuláře.

 


 

SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY:

21. května 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka

Prezentace

Zápis

25. června 2018

MAS Český les, z. s.

Pozvánka Prezentace Zápis

4. září 2018

MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis

18. října 2018

MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
24. ledna 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
21. března 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
17. září 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
12. listopadu 2019 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
23. ledna 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
duben 2020 distanční forma --- --- Zápis
15. září 2020 MAS Český les, z. s. Pozvánka Prezentace Zápis
         

 

Obsah jednání a výstupy

1. jednání

 • informace o MAP II
 • závěrečná evaluační zpráva MAP I a návrhy na zlepšení
 • přechod dětí a žáků mezi různými stupni vzdělávání
 • návrh na vzdělávací akci z oblasti ICT

2. jednání

 • analytická část MAP - nové poznatky z existujících strategií
 • podpůrné skupiny pro rodiče dětí s ADHD
3. jednání
 • průběžné vyhodnocení Ročního akčního plánu MAP I
 • SWOT - 3 analýza
 • popis současného stavu rovných příležitostí v území
4. jednání
 • 1. evaluační zpráva
 • agregované výsledky z dotazníků a Popisů potřeb
 • informace o potřebách investic a jejich připravenosti
 • aktualizace hlavních problémů a návrh řešení
 • popis současného stavu rovnýc příležitostí v území
5. jednání
 • aktualizace VIZE do roku 2023
 • projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
 • monitoring navržených aktivit k plnění opatření PS pro rovné příležitosti na rok 2018
 • návrh cílů k jednotlivým prioritám MAP
6. jednáné
 • 2. evaluační zpráva
 • Akční plán na období 1. 4. 2019 - 30. 6. 2020
 • finální stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
 • popis stávajícího stavu rovných příležitostí
7. jednání
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
 • návrhy neinvestičních aktivit
 • cíle a priority 1. aktualizace Strategického rámce
8. jednání
 • Strategická část MAP
 • investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce
 • 3. evaluační zpráva - Evaluace fungování pracovních skupin
9. jednání
 • finální Místní akční plán rozvojevzdělávání II
 • cíle k 2. aktualizaci Strategického rámce
10. jednání
 • 4. evaluační zpráva
 • priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 • Akční plán na období 07/2020 - 12/2021