Navigace

Obsah

Formální dokumenty

1. zpráva o realizaci MAP DO květen _ září 2016 Staženo: 217x

2. zpráva o realizaci MAP DO říjen _ prosinec 2016 Staženo: 258x

3. zpráva o realizaci MAP DO leden _ duben 2017 Staženo: 216x

4. zpráva o realizaci MAP DO květen _ září 2017 Staženo: 218x

Akční plán pro území SO ORP Domažlice Staženo: 237x

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice - souhrnný kalendář Staženo: 187x

Analytická část MAP pro SO ORP Domažlice Staženo: 252x

Hodnotící zpráva z workshopu Elektrotechnický dějepis ze dne 10. 11. 2016 Staženo: 215x

Hodnotící zpráva z workshopu Robotické stavebnice DO 17. 1. 2017 Staženo: 212x

Hodnotící zpráva z workshopu Učíme inkluzivně v mateřské škole 16. 3. 2017 Staženo: 213x

Hodnotící zpráva ze semináře Asistent ve třídě - podpora nebo pohroma 1. 3. 2017 Staženo: 245x

Hodnotící zpráva ze semináře Cílevědomě, hravě a zdravě aneb naplňování RVP PV v praxi MŠ 8. 12. 2016 Staženo: 231x

Hodnotící zpráva ze semináře Elektrotechnický dějepis II DO 13. 2. 2017 Staženo: 244x

Hodnotící zpráva ze semináře Jak může literatura pomoci při začleňování dětí s handicapem do školní třídy DO 21. 2. 2017 Staženo: 243x

Hodnotící zpráva ze semináře Jiné dítě v základní škole 17. 5. 2017 Staženo: 202x

Hodnotící zpráva ze semináře Nová školská legislativa v praxi základních škol 23. 3. 2017 Staženo: 199x

Hodnotící zpráva ze semináře Polytechnická výchova v MŠ 5. 6. 2017 Staženo: 211x

Hodnotící zpráva ze semináře Předmatematické činnosti v MŠ 26. 9. 2017 Staženo: 207x

Hodnotící zpráva ze semináře Přechod žáků z malotřídek do spádových škol 4. 5. 2017 Staženo: 202x

Hodnotící zpráva ze semináře Rodiče, ptejte se, co je inkluzivní vzdělávání v mateřské škole ze dne 15. 11. 2016 Staženo: 227x

Stránka